Mure vertikale me fasade me panele betoni

Home > Zgjidhje > Mure vertikale me fasade me panele betoni

Mure vertikale me fasade me panele betoni

Image

Situatat që kërkojnë zgjidhjet tona inxhinierike me kosto efektive. Aty ku disponohet vetëm një hapsire e ngushtë ndërtimi ose kërkohet një strukturë dheu e përforcuar me faqe vertikale në zonat urbane, ne u ofrojmë klientëve zgjidhjet tona inxhinierike me kosto efektive. Ndërtimi në zona të ngushta urbane dhe miniera. Këto struktura përdoren rregullisht për të mbështetur ose mundësuar ndërtimin e infrastrukturës në korridoret e ngushta urbane, duke formuar mure mbajtëse dhe mure anesore. Sistemi ynë MacRES® përdoret gjithashtu për të ndërtuar mure te ndryshme në miniera, duke perballuar ngarkesa masive.

Si funksionojnë gjeostrips polimerikë Maccaferri. MacRES® është një sistem dheu i përforcuar që përmban një fasade me panele betoni me përforcim dheu të siguruar nga gjeostrips polimerikë. Këto përforcime dheu vendosen horizontalisht brenda mbushjes së ngjeshur gjatë ndërtimit, duke e përforcuar atë. Është forca dhe qëndrueshmëria e këtyre gjeostripseve ParaWeb® që mundëson përdorimin e sistemit për mure të larta dhe struktura minierash ku ngarkesat mund të jenë ekstreme.

Image

Historia e ParaWeb® dhe përdorimet shtesë. ParaWeb® është një nga produktet më të vjetra të përforcimit gjeosintetik në tregun global të ndërtimit. Në përdorim që nga vitet 1980, ai është provuar dhe testuar të jetë më jetegjatë se shumë sisteme të tjera dhe natyrisht është rezistent ndaj korrozionit. Gjeoshiritat tanë ParaWeb® mund të pajisen me një lidhje “polimer” me panelin e fasades së betonit. Kjo lidhje pa korrozion është ideale për t’u përdorur në kushte agresive, për shembull, ku përdoren kripëra të shkrirjes së akullit në autostradë ose ku përdoret një mbushje agregate e ricikluar. Ndryshimi i fasades për qëllime estetike. I përdorur në mbarë botën, sistemi i paneleve të betonit me fasade vertikale MacRES® mund të ketë një gamë të gjerë llojesh te fasadave për t’iu përshtatur kërkesave estetike. Muret segmentale të përforcuar me blloqe të tillë si MacWall®-i ynë shpesh konsiderohen si “Muret vertikale”. Megjithatë, ato zakonisht kanë një kënd të lehtë të fasades, dhe për këtë arsye konsiderohen më teper si zgjidhje “Muret e përforcuara të tokës dhe përforcimi i pjerrësisë”.