Barrierat dinamike Rockfall

Home > Zgjidhje > Barrierat dinamike Rockfall

Barrierat dinamike Rockfall

Image

Në situata të caktuara të rrezikut nga rënia e shkëmbinjve, mund të mos jetë optimale instalimi i mbrojtjes së rrjetave kapese ose rrjetës së stabilizimit të sipërfaqes, për shkak të çështjeve teknike, topografike ose ekonomike. Në këto raste, shpesh ofrohet një zgjidhje me kosto te caktuar duke instaluar barriera dinamike të rënies së shkëmbinjve në faqen e shpatit për të kapur dhe ndaluar rënien e shkëmbinjve dhe gurëve.

Barrierat tona të rënies së shkëmbinjve furnizohen në “formë pakete” për një lartësi specifike, gjatësi dhe kapacitet absorbues energjie duke filluar nga 35 kJ. Sistemet tona u zhvilluan nëpërmjet një kombinimi të testeve të projektimit dhe në terren, siç kërkohet nga standardet zyrtare (p.sh. zvicerane, austriake dhe “Udhëzimet për miratimin teknik evropian të pajisjeve mbrojtëse nga shkëmbinjtë nga rrëzimi” EAD 340059-00-0106 dhe EAD 340089-00- 0106). Vizitoni www.eota.eu për sistemet më të fundit që do t’u jepet ETA.

Image

Për më tepër, barrierat tona të rënies së shkëmbinjve përfshijnë veçori shtesë për të minimizuar ekspozimin e punëtorëve ndaj rrezikut gjatë procesit të instalimit, zvogëlojnë kohëzgjatjen e përgjithshme të punës dhe zgjerojnë qëndrueshmërinë e barrieres përtej kërkesave standarde. Ne punojmë me klientët për t’i ndihmuar ata në pozicionimin optimal të barrierave në shpatet e shkëmbinjve dhe në zgjedhjen e barrieres më të përshtatshme mbrojtëse nga rënia e shkëmbinjve.