USA EP BioMac in Denver Airport

Nevoja për mbrojtje ndaj erozionit. Të gjitha skarpatet natyrore janë subjekt i forcave të vazhdueshme të erozionit. Nëse skarpata është formuar së fundmi si pjesë e një zhvillimit të ri, ose është në gjendjen e tij origjinale natyrore, mund të jetë e nevojshme një formë e mbrojtjes ndaj erozionit.

Zgjidhjet tona për mbrojtjen ndaj erozionit. Ne ofrojmë një gamë të zgjidhjeve për mbrojtjen ndaj erozionit që i përshtaten skarpateve dhe ashpërsisë së forcave të pritura të erozionit. Shumica e këtyre produkteve janë projektuar edhe për të lehtësuar ri-zhvillimin e bimësisë në skarpate.

Natyra e paparashikueshme e rritjes së bimësisë. Megjithatë, mbështetja mbi rritjen vetë të bimësisë është shumë e paparashikueshme dhe e pabesueshme pasi është jashtëzakonisht e vështirë për të arritur 100% mbulim me anë të bimësisë, duke lënë për pasojë zona të ekspozuara të preken nga erozioni. Për më tepër, bimësia mund të zhduket ose të dëmtohet, duke reduktuar aftësinë e saj në kontrollin ndaj erozionit.

Mbrojtja dhe rritja e rezistencës së dherave. Gama jonë e gjerë e dyshekëve për mbrojtjen nga erozioni rrit rezistencën e dherave ndaj erozionit, duke siguruar mbrojtje të menjëhershme për zonat e ekspozuara nga efektet e drejtpërdrejta të erës dhe ndikimit të reshjeve; mbrojtje të shtresës së dherave të mbjellë ndaj larjes para se bimësia të jetë zhvilluar

Produktet që promovojnë bimësi të qëndrueshme. Kur një skarpat natyrore me bimësi  është i nevojshëm, duke vendosur thjesht dheun sipërfaqësor në një skarpat pa bimësi nuk është shpesh e mjaftueshme dhe këto shtresa sipërfaqësore lëshohen në bazën e shpateve të ndërtuara rishtas. Dyshekët ndaj erozionit, BioMac® të biodegradueshëm dhe dyshekët e përhershëm MacMat® ofrojnë metoda me kosto efektive për të mbajtur si dherat dhe lagështinë në skarpate, duke promovuar zhvillim të qëndrueshëm të bimësisë për një mbrojtjen afatgjatë ndaj erozionit.

Sistemet për skarpatet shkëmbore. Në skarpatet shkëmbore, ku humbja e fragmenteve shkëmbor nga faqja e shkëmbinjve  është shqetësimi kryesor, sistemet tona për mbrojtjen ndaj rënies së shkëmbinjve “MacRO”  janë më të përshtatshme. Ju lutemi të konsultoheni me zonën e duhur të kësaj faqe për më shumë informacion mbi këto sisteme.

Ekspertiza jonë mbështet zgjidhjet tona posaçërisht të bëra për klientin. Pjerrësia e skarpateve ndikon në zgjidhjen e zgjedhur. Sistemet tona për mbrojtjen ndaj erozionit sigurojnë stabilizimin e sipërfaqeve vetëm për skarpatet e qëndrueshme nga ana gjeoteknike. Skarpatet e paqëndrueshme nga ana gjeoteknike kërkojnë sisteme shtesë të mbajtjes ose fiksimit të dherave që do të përdoren në lidhje me zgjidhjet tona për mbrojtjen ndaj erozionit. Ekspertiza jonë përkrah klientët që përballen me këto probleme; Zgjidhjet tona janë të përshtatura në përputhje me çdo rrethanë.

Produktet

AL

need more information maccaferri