Mbrojtja nga rënja e shkëmbënive të kulles presionit në hec Koman

Home > News > Mbrojtja nga rënja e shkëmbënive të kulles presionit në hec Koman
24 March 2023

Mbrojtja nga rënja e shkëmbënive të kulles presionit në hec Koman

Mbrojtja nga rënja e shkëmbënive të kulles presionit në hec Koman
Problemi

Komani është hidrocentrali i dytë dhe më i fuqishëm i kaskadës së lumit Drin. Punimet për ndërtimin e tij nisën në vitin 1980. Impianti u vu në punë me kapacitet të plotë në vitin 1988. Gjatë gjithë këtyre viteve të funksionimit u bënë disa ndërhyrje. Kulla e presionit, e vendosur mbi HEC, ishte gjithmonë nën rrezikun e rënies së gurëv.

Zgjidhja

Duke qenë në një pozitë të vështirë për t’u punuar dhe rruga e vjetër nga HEC-i në kulen e presionitishte në gjendje të keqe, u ndërtua një rrugë e re aksesi për të arritur në kantier.
Për të mbrojtur kullen e presionitdhe HEC-in nga rëniet e shkëmbinjve ata përdorën gozhdimin e dheut në pjesën e sipërme të kodrës dhe barrierat e rënies së shkëmbinjve.
Janë projektuar dhe instaluar gjithsej 3240m2 Barriera Rock Fall dhe 7450m2 DT NET.

Klient:SMOVATAKSI
Projektues / Konsulent:SEEDConsulting&ATELIER4
Kontraktori:SMOVATAKSI