Autostrada Tirane-Elbasan, Albania

Home > News > Autostrada Tirane-Elbasan, Albania
20 June 2023

Autostrada Tirane-Elbasan, Albania

Muret me toke te përforcuara dhe përforcimi i shpateve

Problemi

Autostrada Tiranë–Elbasan është një autostradë me katër korsi në Shqipërinë qendrore dhe pjesë e autostradës A3 e hapur për qarkullim më 16 qershor 2013 dhe e përfunduar në verën e vitit 2019. Ajo mbulon distancën midis qyteteve Tiranë dhe Elbasan në kohën më të shkurtër te mundshme dhe gjatësia totale e saj është 16 kilometra Projekti u përball me shumë sfida teknike pasi topografia e trasesë është e tillë që do të kërkojë ndërtimin e tuneleve, urave, argjinaturave. Gjithashtu duhet të ndërtoheshin mbikalime, nënkalime dhe viadukte të shumta.

Klienti donte të arrinte nivelin e projektit në hyrje të tunelit dhe vendosi të adoptonte një zgjidhje RSS (rrjetë teli+gjeogrida PET) si llojin kryesor të zgjidhjes mbajtëse për këtë projekt.

Zgjidhje

Ky projekt përfshinte lloje të ndryshme strukturash të përforcuara dheu me gabione dhe dyshekë për mbrojtjen e lumenjve dhe sistemin Green Terramesh & Terramesh. Dizajni dhe zgjidhja e propozuar nga Maccaferri u aplikuan në lokacione të ndryshme gjatë gjithë projektit në varësi të vendndodhjes dhe kushteve gjeoteknike.