Pesë kontinente

Home > History > Pesë kontinente
03 November 2022

Pesë kontinente

Operimi u zgjeruan në 5 kontinente. Përshpejtim i mprehtë në diversifikimin gjeografik dhe të produktit.

Operimi u zgjeruan në 5 kontinente. Përshpejtim i mprehtë në diversifikimin gjeografik dhe të produktit.