1

Përforcimi i betonit. Në territorin e Kinës dhe Hong Kongut, Argjentinës, Brazilit, Paraguait, Perusë, Uruguajit dhe jo vetëm, ne ofrojmë Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC) për përdorim brenda shtrimeve industriale, pllakave prej betoni dhe produkteve betoni të parafabrikuara.
Fibrat tona prej çeliku Dramix® dhe fibrave mikro-polimeer janë përdorur gjerësisht për përmirësimin e performancës së betonit. Betoni është ndër materialet më të zakonshme të ndërtimit të përdorur nga njeriu, dhe fibrat e çelikut janë përdorur për të përforcuar betonin për më shumë se 100 vjet, qysh prej aplikimit për herë të parë në vitin 1874.
Kjo aplikohet në përdorime të shumta të betonit, qoftë parafabrikate, me beton të derdhur në vend ose të përdoren si beton i sprucuar. Përfitimet shpesh mund të duket se superojnë në thjeshtësinë e përbërësëve; thjesht duke shtuar fibra polimere mund të zvogëlojë për shembull tkurrjen e hershme të plasaritjeve në beton.

Rritje të performancës. Futja e fibrave të çelikut në beton jep veti mekanike të reja dhe të përmirësuara: fibrat janë të shpërndara në tre dimensione në gjithë betonin, duke siguruar performancën pikërisht aty ku është e nevojshme, deri në skajet e soletës, nëse përdoret në shtrimet industriale.
Fibra me beton të përforcuar Maccaferri Dramix®  rrit performancën e betonit:

  • Nga sjellja e një materiali të thyeshëm në një material të telëzueshëm, duke reduktuar pikat e dobëta në soleta.
  • Nga rezistenca në shtypje në performancën strukturore të përkuljes
  • Përmirësim të performancës strukturore dhe ‘kapacitetit për të ndërtuar’
  • Rezistencë më të mirë ndaj impaktit.

Zëvendësimi i çelikut me fibra. Në shumë rrethana, përforcim tradicional me çelik, soletat mund të zëvendësohet plotësisht prej fibrave të çelikut. Fibrat sintetike, me modul të lartë Elasticiteti (si një funksion i tyre i të qënit më plastikë sesa çeliku) janë përdorur për përfitime të performancës jo-strukturore të betonit.
Soletat SRFC mund të ndërtohen me më pak beton të derdhur se sa soletat e përforcuara tradicionalisht dhe kërkojnë më pak lidhje dhe eliminojnë ndarjet. Teknika është përdorur gjerësisht në dyshemetë shumë të sheshta për këmbalecat e lartë të magazinimit e me ngarkesa të koncentruara rresht.

Optimizmi i shtrimeve tuaja. Ne përdorim softwar-in tonë të projektimit, PAVE të optimizojë projektimin e soletave duke konsideruar markën e betonit, trashësinë e soletës, llojit të fibrës dhe dozen.

Bëjmë betonin tuaj unik. Me mbi 30 vjet përvojë në projektimin dhe furnizimin me fibrave për përforcim, ne ofrojmë një gamë të gjerë të fibrave Dramix®, me çelik dhe polimere, të projektuara për ta “Bërë unik betonin tuaj ‘.

Zgjidhje

AL

need more information maccaferri