warehouses-industrial-slabs

Në territorin e Kinës dhe Hong Kongut, Argjentinës, Brazilit, Paraguait, Perusë, Uruguajit dhe jo vetëm, ne ofrojmë Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC) për përdorim në soletat industriale, soletave prej betoni dhe produkteve me beton të parafabrikuar.

Përmirësimi i performancës së betonit. Përdorimi i fibrave në beton siguron veti të reja dhe të përmirësuara mekanike, fibrave janë të shpërndara në tri dimensione gjatë gjithë betonit duke siguruar performancë të mirë pikërisht aty ku është e nevojshme.

Një burim i vlefshëm për një sërë qëllimesh. Fibrat tona të çelikut për përforcim Dramix® rrit performancën e soletave prej betoni dhe industriale në një numër përdorimesh: magazina, terminalet e kontenjerëve, kuvertat me përbërje metalike, pllakave në aeroporte dhe pistës së zbritjes, rrugët me beton dhe dyshemeve të ekspozuara ndaj ndryshimeve termike të një rangu të gjerë.

Përparësitë kryesore të fibrave tona Dramix®. Fibrave Dramix® në beton veprojnë sa herë që ka çarje, lidh të çarat dhe kontrollon gjerësinë e tyre. Atributet e mëposhtme të fibrave janë kritike në aplikacionet e përforcimeve strukturore;

 • Modul të Lartë të Jungut
 • Forca të larta elastike në tendosje të ulët
 • Shkarje të parëndësishme nën ngarkesë
 • Mekanizëm efektiv ancorimi brenda masës së betonit
 • Shkalla e Sasisë dhe fibrave për peshë njësi
 • Gjatësia e Fibrave dhe diametri (Aspect Ratio)

 

Përparësitë e Dramix®-it ndaj çeliku tradicional për përforcim. Krahasuar me çelikun tradicional për përforcim, fije çeliku Dramix® për përforcim të betonit (SFRC) mund të:

 • Redukton pikat e dobta në soleta
 • Rritja të madhësive të paneleve duke eliminuar ndarjet (deri në 2500m2)
 • Ulje të trashësisë së soletës
 • Të jetë i shpejtë, më i sigurtë dhe më i lirë për tu instaluar
 • Zëvendësimi i përforcimit tradicional
 • Rritje të produktivitetit të ndërtimit

 

Soletat super të sheshta: soletat Dramix® SFRC janë në përputhje të plotë me kërkesat e aftësise se larte mbajtëse,  ngarkesave të pëqëndruara dhe tolerances për nivelet kritike të sipërfaqes të nevojshme në këto situata.

Plotësojmë kërkesat e kuvertave të përbëra.Kuvertat e përbëra: Dramix® SFRC përdoret edhe në lidhje me kuvertat me profile çeliku e cila vepron si ‘kallep i përhershëm’ në kuvertën e përbërë.

Duke përdorur softwar-in tonë ne mund të optimizojmë projektimet për t’ju kursyer para dhe kohë. Ne ofrojmë shërbime në projektim dhe mbështetjes me produkte Dramix® SFRC për soleta dhe dysheme, duke përdorur programin PAVE. Ky program përfshin metodologjitë standarde dhe të fundit, duke përfshirë mekanikën e thyerjeve jo-lineare, teoria e rrjedhshmërise dhe teoria elastike. Kjo na mundëson të optimizojmë projektimet tona, duke kursyer paratë e klientëve dhe kohën.

 

Produktet

AL

need more information maccaferri