soil-nailing1

Përdorimi i fiksimit të dherave. Fiksimi i dherave është një teknikë që mund të përdoret ose në skarpatet natyrore apo të gërmuara, ku pjerrësia është përforcuar me futjen e ligamenteve. Fiksuesit mundësojnë stabilitetin e tërë skarpatit, të cilat janë të lidhura me një sistem i cili siguron stabilitet në sipërfaqe të tokës.

 

Gama jonë e zgjidhjeve. Sistemet tona të shumta ndaj rënies së gurëve dhe mbrojtjes ndaj erozionit ofrojnë zgjidhje për stabilitetin e sipërfaqes lokale duke përfshirë;

  • Sistemet fleksibile “Hard” (rrjetë teli të përdredhur dyfish, panelet HEA, SteelGrid® HR ose

Macmat® R)

  • Fasadat “Soft” (MacMat®) përdoren në sipërfaqen e skarpateve.

 

Si funksionojnë fasadat dhe çfarë funksioni kanë. Fasadat mbulojnë sipërfaqen e ekspozuar të dherave të përforcuar dhe mund të sigurojnë stabilizim në mbajtjen e tokës në mes fiksuesve të dherave, siguron mbrojtje ndaj erozionit dhe promovon zhvillimin e bimësisë në skarpate.

Sistemi:

  • siguron stabilitet, ndërsa bimësia zhvillohet,
  • përmirëson rezistencën e dherave ndaj forcave prerëse dhe mbrojtje ndaj erozionit
  • lidh shtresat e paqëndrueshme të sipërfaqes së tokës me skarpatin e thellë të stabilizuar

 

Softwar-i ynë i projektimit BIOS ndihmon në zgjedhjen e produktit që përdoret për fasadat fleksible dhe të buta.

Produktet tona të tjera për nevoja të veçanta. Ne kemi zhvilluar edhe një gamë të produkteve (bulona, aksesorë të fasadave) për të përmbushur kërkesat specifike të fasadave strukturore fleksible (rrjetë + fiksues të thellë (ankora te gjatë)), dhe fasadave të buta (rrjetë + (ankora te shkurtër)),.

Produktet

AL

need more information maccaferri