IN-RS-MacRes

MacRes®

Sistemi MacRes® është zhvilluar për të krijuar një fasadë vertikale betoni të strukturave me dhera të përforcuar.

Përdoret gjerësisht në infrastrukturë, punime minerare dhe kudo ku kërkohet një strukturë me fasadë vertikale në gjendje për ti rezistuar ngarkesave të mëdha.

Sistemi konsiston në një kombinim të gjeostripëve për përforcimin e dherave për të lidhur panelet e mëdhenj fasadë të betonit. Veshja polimere për gjeostripet ParaËeb® vendoset midis shtresave të ngjeshura të mushjeve strukturore, ddhe lidhet ngushtësisht me panelat fasadë të parafabrikuar. Panalet fasadë ngrihen në shtresa progresive ashtu si edhe lartësia e mbushjes së ngjeshur të përforcuar rritet nga pjesa e pasme.

Panelet e betonit janë projektuar dhe detajuar sipas kërkesave të projketit; veçanërisht të rëndësishme në aplikimet e kërkuara si muret e lartë që punojne në prerje si në miniera.
Panelet mund të furnizohen me fasada të veçanta në varësi të kërkesave estetike të klientit.

AL

need more information maccaferri