FR-EP-MacMat_

MacMat®

MacMat® është një gjeomat me filamente të trasha poliamide i projektuar për të siguruar sipërfaqen e skarpateve të parandalojnë erozionin e sipërfaqes të bjerë.

MacMat® është një formë e stabilizuar UV tri dimensionale, me fibra sintetike jo të biodegradueshme, me presim në të ngrohte kur ata vihen njëri mbi tjetrin. Përdoret për në aplikim e për mbrojtje afatgjatë ndaj erozionit dhe rrit menjëheë reistencën e dherave ndaj errozionit duke siguruar një mjedis që nxit rritjen e bimësisë.

Sigurohet në tokë duke përdorur kunja/piketa të përsshtatshme siç kërkohet edhe në projekt.

AL

need more information maccaferri