ZA-PA-MacGrid-AR-for-asphalt-anti-crack-reinforcement_

MacGrid® AR

MacGrid® AR janë struktura planare gjeogridi që përdoren për përforcimin e rrugëve të asfaltuara. Gjeogridet janë të përbërë nga fibra xhami apo pliestër të endure sëbashku në një konfigurim rrjete, që me pas vishet. Ato kanë një rezistencë të lartë në tërheqje dhe modul të lartë të elasticitetit në zgjatime të vogla. Ato ofrojnë një zgjidhje me pak kosto për të ndaluar çarjet në pjesën e sipërme të asfaltit në sipërfaqen e rrugës gjatë rishtrimit të tyre.

Përfshijnë gjithashtu edhe një suport të pasëm për strukturën e rrjetës. Tekstili mbushet me bitum për parandalimin e çarjeve me një membranë hidroizoluese dhe përmirëson lidhjen midis shtresav etë asfaltit.

AL

need more information maccaferri