Tarp

Home > Products > Tarp

Tarp

Tarp janë materiale hidroizoluese të përbëra të prodhuara duke laminuar në njërën ose në të dyja anët e shtresave polimerike të përputhshme të pëlhurave poliolefine (polipropileni ose polietileni) të thurura . Kjo fletë e lehtë por shumë rezistente mund të furnizohet në rrotulla standarde, por, më së shpeshti, ato montohen në fletë të mëdha (madhësia tipike 50×20 m) që i bëjnë ato ideale për punë të vogla hidraulike (ujembledhes te vegjel) ose për mbulim të përkohshëm në landfille.