MACWALL

Home > Products > MACWALL

MACWALL

Image

Sistemi Maccaferri MacWall përbëhet nga blloqe betoni modulare dhe gjeogride (Paragrid, Paragrid W ose MacGrid WG) të vendosura midis shtresave të ngjeshura të mbushjes dhe të lidhura me bllokun me anë të fërkimit. Ky sistem bllok i segmentuar zakonisht instalohet nëpozicion pothuajse vertikal, por versionet e pjerrëta janë gjithashtu të disponueshme. Portofoli i gjerë i gjeogrideve ju lejon të zgjidhni kombinimin më të mirë për t’iu përshtatur kërkesave të projektit.

Sistemi, i përdorur fillimisht në hapsirat dhe zonat e banuara, është gjithashtu i përshtatshëm për mjedise infrastrukturore, falë fleksibilitetit dhe kapacitetit të tij për të përballuar ngarkesa të konsiderueshme sizmike. Procesi i ndërtimit të MacWall është i lehtë dhe blloqet janë të gjithanshme, të disponueshme në një gamë të gjerë ngjyrash, madhësish dhe formash për të përmbushur kërkesat arkitekturore.

Image
Success Stories

BAFOKENG CIVIC CENTRE MACWALL

In keeping with their tradition of providing innovative, engineered solutions, Maccaferri Africa/African Gabions proposed the use of the MacWall Co

PHOKENG – NORTH WEST PROVINCE – South Africa
BAFOKENG CIVIC CENTRE MACWALL