Gjeogridet Biaksiale

Home > Products > Gjeogridet Biaksiale

Gjeogridet Biaksiale

Image

Gjeogridet biaksiale përdoren, kryesisht, për qëllime përforcimi në aplikimet e stabilizimit të tokës; kryesisht sepse struktura e tyre simetrike është në gjendje të sigurojë rezistencen e nevojshme dhe një efekt kufizues. Rezistenca në tërheqje dhe gjeometria e këtyre gjeogridave është normalisht simetrike me qëndrueshmëri në tërheqje nga 20 në 300 (ose edhe më shumë) kN/m; Për më tepër, polimeri dhe format e hapjes mund të ndryshojnë sipas vetive të kërkuara në tërheqje dhe mbushjes.

Dokumentacion Gjeogridet Biaksiale

Ju nevojitet asistencë teknike?

Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar me projektin tuaj të ardhshëm.