Origjina

Home > History > Origjina
13 October 2022

Origjina

Më 3 maj 1879 Raffaele Maccaferri themeloi “Ditta Maccaferri Raffaele, Officina da Fabbro” në Lavino (Bolonjë) për prodhimin e artikujve të hekurit të farkëtuar

Më 3 maj 1879 Raffaele Maccaferri themeloi “Ditta Maccaferri Raffaele, Officina da Fabbro” në Lavino (Bolonjë) për prodhimin e artikujve të hekurit të farkëtuar