Rifillimi dhe produktet e reja

Home > History > Rifillimi dhe produktet e reja
03 November 2022

Rifillimi dhe produktet e reja

Riorganizimi dhe rinisja e prodhimit. Krijimi i produkteve të reja: Maccaferri ishte kompania e parë në Evropë që prezantoi galvanizimin “të rëndë”

Riorganizimi dhe rinisja e prodhimit. Krijimi i produkteve të reja: Maccaferri ishte kompania e parë në Evropë që prezantoi galvanizimin “të rëndë”