Sfida të reja

Home > History > Sfida të reja
03 November 2022

Sfida të reja

Zhvillimi i zgjidhjeve të reja me vlerë të shtuar dhe ekologjike. Pronësia institucionale ka përforcuar ADN-në origjinale të kompanisë, e cila sot, si në të kaluarën, mbështet rritjen e saj me fokus të vazhdueshëm në qëndrueshmërinë, inovacionin, kërkimin dhe zhvillimin.

Zhvillimi i zgjidhjeve të reja me vlerë të shtuar dhe ekologjike. Pronësia institucionale ka përforcuar ADN-në origjinale të kompanisë, e cila sot, si në të kaluarën, mbështet rritjen e saj me fokus të vazhdueshëm në qëndrueshmërinë, inovacionin, kërkimin dhe zhvillimin.