ROCK FALL PROTECTION OF SURGE TANK IN KOMAN HPP

Home > Histori suksesi > ROCK FALL PROTECTION OF SURGE TANK IN KOMAN HPP

Dynamic Barriers

2023

KOMAN - SHKODER - Albania

SMO VATAKSI

ROCK FALL PROTECTION OF SURGE TANK IN KOMAN HPP

Problemi

Komani is the second and most powerful HPP of the Drin River Cascade. Work for its construction began in 1980. The plant was put into operation, at full capacity, in 1988. During all these years of operation a few interventions were done. The surge tank,…

Zgjidhje

Being in a difficult position to work on and the old road from the HPP to the surge tank was in bad condition, a new access road was constructed to reach the site. To protect the Surge Tank and the HPP from rock falls they used soil nailing on the upper…

Used Products

Rockfall Barriers
Rockfall Barriers
Barrierat e rënies së shkëmbinjve Maccaferri (Rockfall Barriers) janë të dizajnuara për të ndaluar/kapur shkembinjte dhe gurët që shkeputen përpara seShiko
star
Rrjetat
Rrjetat
Maccaferri DT Mesh është një komponent thelbësor i fushes sonë të aplikimit për zbutjen e rënies së shkëmbinjve dhe mbrojtjen nga rreziqet natyrore MShiko
star

Ju nevojitet asistencë teknike?

Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar me projektin tuaj të ardhshëm.