tunnelling2

Një zgjidhje për çdo fazë. Ne ofrojmë zgjidhje për të gjitha fazat e proçesit të tuneleve:

  • Punime hyrjeje dhe sisteme suporti
  • Përforcim çeliku dhe konsolidim të fasadave te eksavuara
  • Hidroizolim
  • Veshje të dorës së parë dhe drenazhim
  • Veshje përfundimtare.

Mbështesim plotësisht klientët tanë. Ne mund tu sigurojmë klientëve konsulenca të specializuara teknike dhe mbështetje; analizë teknike të projektit, projektim, zgjidhje/ zgjedhjen e produktit dhe (në disa rajone) instalimin.

Zgjidhje specialisti. Zgjidhje Specialisti për  tunele përfshijnë bulonat me vetë-shpim dhe ankora çeliku, shufra të përforcuara me fije qelqi dhe tuba, tuba drenazhimi dhe veshje përfundimtare prej qeramike. Shumë prej tyre janë të dizajnuara në mënyrë specifike për të kursyer kostot e ndërtimit dhe kohën. Për shembull, Sistemi unik i Suportit për Tunelet, me patentë B.ZeroTondo përmban harqe ciulindrikë prej çeliku, të mbushura me beton të derdhur, me efikasitet të përmirësuar strukturor krahasuar me suportet tradicionalë të harkuar e prej çeliku.

Zgjidhje

AL

need more information maccaferri