ZA HW Gabions and Reno Mat for hydraulic control structures

Mbrojtja e tokës. Toka është e shtrenjtë. Prandaj, pronarët shpesh duan të menaxhojnë rrjedhat ujore dhe zvogëlojnë erozionin dhe probleme të tjera të cilat uji i pakontrolluar mund të shkaktojë. Dherat nga procesi hidraulik i erozionit në mënyrë të pashmangshme ndotin rrjedhat e ujit që çojnë në humbjen e habitatit dhe humbje ekologjike.

Njëqind vjet përvojë. Përvoja jonë në vepra hidraulike filloi në vitet 1890 dhe ne tani zotërojnë ekspertizë të veçantë në trajnimin e mbrojtjen e lumenjve dhe përrenjve.

Teknikat tradicionale. Për shkak të kërkesës, rrjedhjet e mëdha, materasët Reno dhe gabionët kanë qënë gjithmonë komponenti kryesor i çdo strukture në lumenj si telat, valëthyesit, parvazët dhe basenet e shpërndarjes së energjisë së rrjedhjes. Këto instalime kërkojnë zgjidhje të fuqishme , që zgjasin, me rrezik të ulët, e të besueshme.

Zgjidhjet tona të shkallës më të lartë. Me zhvillimin e gjeosintetkëve ne kemi zgjeruar aftësitë tona për të zgjedhur një zgjidhje më të përshtatshme ndaj rrezikut të erozionit. Softwar-et për veprat hidraulike të projektimit, Macra 1 dhe 2, na mundëson të projektojmë ndërhyrje efikase për rrjedhat e qeta, kërkesa për energji më të pakët deri në projektet e lumenjëve të mëdhenj apo të grykderdhjeve .

Ndërhyrje të përshtatshme ndaj rrezikut. Me njohuritë tona të specializuara dhe gamë të plotë të produkteve, ne u ofrojmë klientëve teknika hidraulike ndaj mbrojtjes së erozionti të klasifikuara, e një game të arsyeshme nga dherat bio-inxhinierikë dhe zgjidhje me energji të ulët përmes argjinaturave me gurë me kapacitet të lartë të përthithjes së energjisë. Kudo që ekziston problemi juaj i erozionit, niveli i intervenimit duhet të jetë e përshtatshme për rrezikun e erozionit që ju ndeshni.

Ekspertiza jonë e gjerë. Njohuria jonë kryesore na mundëson adresimin e problemeve hidraulike pothuajse kudo që ato ndodhin; gërryrjet rreth këmbëve të urës, erozionit në kreshtën e një dige, ose valëthyesit e lumit në një grykëderdhje për të ndikuar në vendndodhjen e një kanali.

Mendoni për hidroizolimin dhe mendoni për ne. Ne jemi tani familjarë edhe me veprat e hidroizolimit dhe kompania ka zbatuar shumë projekte gjatë viteve të fundit si rezervuare, kanale, pellgje ujëmbledhëse, vendpushimet e skive në malor, projekte për qëllime të mbrojtjes nga zjarri, si dhe për fusha golfi dhe bujqësi. Ne kemi një gamë të gjerë të membranave të hidroizolimit për të plotësuar shumicën e kërkesave teknike dhe komerciale.

Zgjidhje

AL

need more information maccaferri