sub-grade-improvement

 
Problemy wokół nawierzchni nieutwardzonych oraz podbudowy kolejowej. Z drogami nieutwardzonymi i podtorzami wykonanymi z niezwiązanego kruszywa mogą wiązać się liczne zagrożenia prowadzące do przedwczesnego zużycia się drogi. Np.:

  • Przekroczenie nośności
  • Nierównomierne osiadanie
  • Koleinowanie
  • Mokre/nasycone grunty
  • Grubość warstwy konstrukcyjnej
  • Słaba podbudowa

Problemy te występują w wielu zastosowań, np. w torowiskach kolejowych, drogach leśnych, drogi technologiczne w kopalniach, place budowy i parkingi.

Zbrojenie siatkami zwiększające wydajność. Odpowiednio zaprojektowane i zamontowane zbrojenie umieszczone pomiędzy warstwami kruszywa zwiększa wytrzymałość drogi lub torowiska, wydłuża ich żywotność i zmniejsza zapotrzebowanie na ich konserwację. Zbrojenie współdziała z kruszywem i wzmacnia jej strukturę.

Dwa mechanizmy przyczyniają się do zwiększenia modułu sprężystości i nośności podbudowy, zwiększając jej odporność na odkształcenia i koleinowanie:

  • Boczne zablokowanie ziaren kruszywa
  • Efekt napiętej membranyZbrojenie zwiększa skuteczność podbudowy zmniejszając jej grubość nawet o 1/3.

Rozwiązania najwyższej jakości poparte wiedzą. Wykorzystując oprogramowanie MacREAD potrafimy opracować optymalną kombinację geosiatek (lub geotkanin) zbrojących
i grubości podbudowy.

Produkty

need more information maccaferri