36-Mose-riMOD

Od gabionów do geosyntetyków. Na początku w sektorach tych używaliśmy naszych cenionych gabionów                 i materacy Reno, ale od czasu wprowadzenia geosyntetyków w budownictwie poszerzyliśmy ofertę naszych rozwiązań. Obecnie, kierując się logiką, wybieramy takie produkty  z całej naszej gamy,  aby opracować najlepsze rozwiązania dla naszych klientów.

Profesjonalne rozwiązywanie problemów. Przez ponad 100 lat zdobyliśmy znaczącą wiedzę specjalistyczną              z zakresu rozwiązywania problemów inżynieryjnych przy konstruowaniu budowli hydrotechnicznych i ochrony wybrzeży. Problemy te spowodowane są podmywaniem przez fale brzegu i połączonych z nim konstrukcji.                Nasze rozwiązania minimalizują efekty takiego podmywania lub zupełnie je eliminują.

Siła naszych produktów i wiedzy. Wiedza i możliwość zaoferowania rozwiązań zawierających kombinację różnych produktów daje naszym inżynierom silną pozycję, dzięki której mogą udzielać rad międzynarodowym konsultantom, dużym firmom budowlanym czy politykom poszukującym nowych rozwiązań.

Idealnie dostosowane rozwiązania. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dysponujemy umiejętnościami i technologią produkcji, które umożliwiają stworzenie idealnie dopasowanych rozwiązań do poszczególnych projektów. Najlepszym tego dowodem jest nasze zaangażowanie w projekt MOSE, który ma na celu ochronę infrastruktury Wenecji przed podnoszącym się poziomem wody.

Ekologiczne alternatywy. Mamy doświadczenie również w dziedzinie bioinżynierii gruntów i wykorzystaniu naturalnych materiałów oraz roślin w połączeniu z materiałami tradycyjnymi, tak by zapewnić bardziej ekologiczną ochronę przeciwerozyjną w przypadku przybrzeżnych dróg wodnych, budowli hydrotechnicznych i zbiorników retencyjnych, np. sztucznych jezior.

Różne produkty dla różnych problemów. Produkty z naszej oferty sprawdzają się w różnych sytuacjach:

  • Regulacja rzek. Regulacja rzek i cieków: konstrukcje poprzeczne (jazy i progi), konstrukcje chroniące brzegi rzek oraz ostrogi osłabiają erozję powodowaną prądem rzeki. Rozwiązania te często są wykorzystywane, by wspomóc lokalne społeczności, tworząc system dostarczania wody czy kanały melioracyjne na potrzeby rolnictwa.             W obrębie miast często regulujemy rzeki poprzez konstruowanie kanałów wyłożonych materacami Reno, które zapobiegają erozji i utracie części brzegu.
  • Zmniejszanie efektów erozji. Ochrona przeciwerozyjna: nasze rozwiązania wykorzystujemy przy filarach mostów, w obrębie zbiorników wodnych czy kopalni oraz przy przelewach w celu zmniejszenia efektów erozji rzecznej.
  • Sztuczne zbiorniki. Zbiorniki retencyjne, osadniki i stawy: wykorzystujemy nasze rozwiązania do budowy i uszczelniania zbiorników retencyjnych, niecek wypadowych, kanałów, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych             i osadników, jak również zbiorników na polach golfowych i polach uprawnych.
  • Ochrona i naprawa wybrzeży. Konstrukcje przybrzeżne: oferujemy rozwiązania, które zabezpieczają wybrzeże        i znajdujące się na nim konstrukcje. Są to na przykład falochrony czy ostrogi. Ponadto nasze rozwiązania mogą służyć naprawie części wybrzeża lub przywrócenia go do stanu sprzed uszkodzenia (odbudowa wydm i raf).
  • Ochrona rur i kabli. Ochrona rurociągów: materace Sarmac® oraz ACBM (betonowe przegubowe materace) są używane od wielu lat w celu ochrony podwodnych rurociągów i kabli. Materac Sarmac® pozostaje elastyczny     w wodzie o niskiej temperaturze, a dzięki swojej miększej, odkształcalnej formie, doskonale sprawdza się przy skrzyżowaniach i połączeniach rurociągów.

Zastosowania

need more information maccaferri