Ochrona środowiska, odwadnianie i składowiska odpadów

Home > Zastosowania > Ochrona środowiska, odwadnianie i składowiska odpadów

Ochrona środowiska, odwadnianie i składowiska odpadów

Utylizacja odpadów jest coraz większym problemem na całym świecie. Składowisko to żywy organizm, niosący ze sobą wciąż nowe wyzwania inżynieryjne. Dotyczy to nie tylko składowisk, ale także sytuacji, w których istnieje potrzeba ochrony gruntu przed zanieczyszczeniem przez źródła zewnętrzne , takich jak laguny osadowe w kopalniach lub hałdy ługowania metali, zbiorniki retencyjno-infiltracyjne w pobliżu dróg i osadniki w rolnictwie.

Doświadczenie zdobyte przy kilku projektach zaowocowało licznymi innowacjami, dzięki którym obecnie oferujemy szeroką gamę materiałów i technologii. Użycie geosiatek do zbrojenia gruntu umożliwia zwiększenie nachylenia skarp składowiska oraz zwiększenie jego pojemności. Nieprzepuszczalne membrany MacLine® zatrzymują, pokrywają i oddzielają zanieczyszczenie odpadami środowisko naturalne. Maty MacMat® ograniczają erozję na skarpach tych konstrukcji, a geokompozyty drenażowe MacDrain® odsączają płyny (ciecze i gazy) ze składowisk.

Oferujemy klientom naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie opracowywania zintegrowanych projektów składowisk odpadów oraz ochrony zanieczyszczonych terenów. Elastyczność i szerokie możliwości produkcyjne pozwalają nam dostosować produkty do konkretnych wymagań projektowych. Dbamy o bezpieczeństwo i środowisko: obecność naszego personelu przy tworzenie unijnych przepisów dotyczących składowisk wraz z oznaczeniami CE pozwoliłą nam oferować produkty i rozwiązania spełniające odpowiednie wymogi prawne.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.