BR-LF-MacLine-MacTex-and-MacDrain-for-landfills_1

Zrozumieć bezpieczną utylizację. Utylizacja odpadów jest rosnącym problemem na całym świecie i wymaga składowisk o coraz większej pojemności. Należy zrozumieć, że składowisko odpadów to nie tylko wysypisko śmieci, ale żywy organizm, stawiający coraz nowsze wyzwania techniczne. Z myślą o ochronie przyrody i środowiska Maccaferri oferuje klientom swoje doświadczenie w projektowaniu składowisk i zabezpieczaniu obszarów
zanieczyszczonych.

Chronić ziemię. Produkty Maccaferri sprawdzają się nie tylko w składowiskach, ale również do ochrony naturalnego podłoża przed zanieczyszczeniem z zewnątrz, np. przy lagunach osadowych w kopalniach, w hałdach ługowania metali, przy zbiornikach retencyjno-infiltracyjnych w pobliżu dróg czy do budowy osadników w rolnictwie.

Kluczowe różnice rozpoznane dzięki doświadczeniu. Choć rozwiązania stosowane w górnictwie i infrastrukturze są podobne technicznie, istnieją między nimi diametralne różnice, na które należy zwrócić uwagę. Należą do nich; większe obciążenia, temperatura, okres użytkowania czy chemiczne warunki eksploatacji. Dogłębna wiedza dotycząca rozwiązań stabilizujących, a także doświadczenie w zakresie systemów hydroizolacyjnych sprawiają, że firma Maccaferri potrafi dostrzec te różnice.

Różne zastosowania produktów „Mac”. Użycie geosiatek do zbrojenia gruntu umożliwia zwiększenie nachylenia skarp składowiska oraz zwiększenie jego pojemności. Nieprzepuszczalne membrany MacLine® zatrzymują, pokrywają i oddzielają zanieczyszczenie odpadami  środowisko naturalne. Maty MacMat® ograniczają erozję na skarpach tych konstrukcji, a geokompozyty drenażowe MacDrain® odsączają płyny (ciecze i gazy) ze składowisk. Dzięki elastycznym i rozbudowanym możliwościom produkcji możemy dostosować wszystkie te produkty               do określonych wymogów projektu.

Przestrzeganie wymogów prawnych. Maccaferri oferuje szeroką gamę materiałów i technologii, w tym geosiatek, geokompozytów drenażowych, nieprzepuszczalnych membran i systemów stabilizacji gruntu.                            Produkty i rozwiązania Maccaferri posiadają oznakowanie CE i spełniają stosowne wymogi prawne. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji licznych projektów, zaowocowało powstaniem wielu innowacyjnych rozwiązań, jak np. geosiatki wzmacniające odpady. Przyczyniła się do tego również obecność personelu firmy w przygotowaniach unijnych przepisów dotyczących składowisk. W niektórych regionach świata oferujemy w tym ważnym sektorze nadzór budowy i pełne rozwiązania „pod klucz”.

Rozwiązania

need more information maccaferri