BR-DR-MacDrain-for-horizontal-and-vertical-drainage

Ochrona środowiska dzięki odpowiednim technikom. Ochrona środowiska jest celem firmy Maccaferri                     od momentu, gdy w jej ofercie po raz pierwszy znalazły się rozwiązania hydrotechniczne i zabezpieczenia przeciwerozyjne, czyli od ponad 100 lat. Do dziedziny tej należy ochrona narażonej gleby czy zmniejszanie erozji poprzez zapewnienie stabilizacji.

Stopniowe zagrożenie. Te powierzchnie gruntu nie są narażone na stałe siły hydrauliczne rzek i kanałów, lecz na sporadyczne zwilżanie i osuszanie związane z erozją wietrzną, deszczową i grawitacyjną. W takich warunkach po jakimś czasie dochodzi do utraty roślinności, siedlisk i gruntów.

Działania dostosowane do ryzyka. Filozofią Maccaferri jest zapewnianie klientom odpowiednich zabezpieczeń przeciwerozyjnych i technik drenażu tak, aby stopień ingerencji był dostosowany do napotkanego ryzyka.

Dostępność rozwiązań dostosowanych do potrzeb. Dzięki fachowej wiedzy i bazie produkcyjnej Maccaferri może dopasować rozwiązania do potrzeb klientów. Szeroki wybór geomat, tkanin i materiałów pozwala na niemal niewyczerpane możliwości połączeń produktów; biodegradowalne maty Biomac®, zbrojone, jak i niezbrojone geomaty MacMat®, komórkowe systemy ochrony gleby MacWeb® oraz tradycyjne, podwójnie splatane produkty na bazie stalowego drutu – gabiony, materace Reno i siatki stalowe.

Zalety wydajnego drenażu. Wybór geokompozytów drenażowych MacDrain® (z rdzeniem w postaci geomaty lub geosiatki) jest podstawowym narzędziem do projektowania konstrukcji przeciwerozyjnych oraz zabezpieczających skarpy. Skuteczny drenaż od zawsze stanowił najpotężniejsze narzędzie efektywnej konsolidacji i stabilizacji gruntu. Korzystając  ze specjalnego oprogramowania do projektowania, Maccaferri wspiera swoich klientów w problemach z erozją i dostarcza zoptymalizowane i opłacalne rozwiązania.

Rozwiązania

need more information maccaferri