Safety-Noise-Barriers

Bariery przeciwzderzeniowe

Bariery przeciwzderzeniowe są specjalnie zaprojektowane i rozplanowane tak, aby zapobiegać zjechaniu pojazdu z autostrady lub linii kolejowej i jego zderzeniu z sąsiadującą infrastrukturą.
Nasze doświadczenie i system Duna. Wykorzystując umiejętności z zakresu gruntu zbrojnego, firma Maccaferri zaprojektowała i wykonała bariery dla linii kolejowej Mediolan-Bolonia i Mediolan-Turyn. Bariery zapobiegają zjechaniu pojazdów z autostrady i ich wtargnięciu na tory. W ramach tego projektu, na wielu kilometrach powstała Duna specjalna konstrukcja z gruntu zbrojnego. Prostota instalacji jest kwestią kluczową; Duna składa się zatem z elementów o różnych odmianach oblicowania, zmontowanych wstępnie w fabryce. Ułatwia to proces montażu, dzięki czemu oszczędza się czas i pieniądze.

Ekrany akustyczne

Rosnące zapotrzebowanie na ekrany akustyczne. Ekrany akustyczne służą zmniejszeniu poziomu hałasu. Regulacje mające na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko hałasów związanych z infrastrukturą i przemysłem na obszarach mieszkalnych przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na ekrany akustyczne.
Ekrany te powinny:
  • mieć jak najmniejszy wpływ na krajobraz miejski,
  • w jak najmniejszym stopniu zaburzać harmonię otoczenia  nawet w przypadku wysokich konstrukcji.
Proponowane przez nas rozwiązania łączą te dwie cechy z łatwością montażu i oszczędnością:
  • Green Reef  system ekranów modułowych porośniętych zielenią
  • Green Sonic  system modułowych ekranów akustycznych dostosowany do wegetacji roślin.
Inżynieria gruntów. Aby roślinność mogła się rozwijać, wraz z naszym partnerem, Euroambiente, opracowaliśmy specyficzną, łatwą w utrzymaniu glebę mineralną o wysokiej zdolności wegetacyjnej. Pozwala to na rozwój roślinności na powierzchniach o nachyleniu większym niż 80°.

need more information maccaferri