Rozwi膮zania

Rozwi膮zania

Akwakultura morska
Maccaferri dostarcza specjalnie zaprojektowane morskie sieci do akwakultury, gotowe do instalacji w stoczniach i na morzu. Na podstawie specyfikacjWidok
star
Bariery ochronne
Bariery ochronne s膮 specjalnie zaprojektowane, aby uniemo偶liwi膰 pojazdom zje偶d偶anie z autostrad lub tor贸w kolejowych, ogradzaj膮c przyleg艂膮 infrastruktWidok
star
Bariery przeciwrumowiskowe i przeciw plytkim osuwiskom
Sp艂ywy gruzowe i p艂ytkie osuwiska to up艂ynnione masy r贸偶nego rodzaju materia艂u 鈥 od drobnych cz膮stek po wielkie g艂azy i ga艂臋zie drzew. Powstaj膮 na zboWidok
star
Bariery 艣nie偶ne i zbaezpieczenia przeciwlawinowe
Mieszka艅cy obszar贸w g贸rskich w strefach 艣nie偶nych zawsze byli nara偶eni na ryzyko lawin. Wylesianie i rozw贸j infrastruktury turystycznej w tych regionaWidok
star
Bariery t艂umi膮ce
Bariery t艂umi膮ce wykorzystuje si臋 na tych zboczach, na kt贸rych poni偶ej bariery jest wystarczaj膮co du偶o miejsca na stref臋 deponowania, w kt贸rej od艂amkiWidok
star
Drena偶 konsolidacyjny
Niestateczno艣膰 skarp mo偶e by膰 spowodowana wyp艂ukiwaniem gruntu (w wyniku naturalnych b膮d藕 sztucznych proces贸w), a tak偶e nieskuteczn膮 kontrol膮 odp艂ywu Widok
star
Drena偶 podbudowy i nawierzchni
Odwadnianie dla zwi臋kszenia wydajno艣ci. Woda zawarta wewn膮trz, poni偶ej lub w pobli偶u torowiska albo nawierzchni mo偶e powodowa膰 ich os艂abienie. SkuteczWidok
star
Drena偶 powierzchniowy i poziomy
Drena偶 powierzchniowy i poziomy to skuteczne techniki konsolidacji grunt贸w os艂abionych przez zawart膮 w nich wod臋. Odwodnienie poprzez wprowadzenie uprWidok
star
Dynamiczne bariery przeciwod艂amkowe
Czasami na obszarach, na kt贸rych istnieje ryzyko opadu ska艂, ze wzgl臋d贸w technicznych, topograficznych lub ekonomicznych instalowanie kurtyn zabezpiecWidok
star
Ekrany akustyczne
Ekrany akustyczne s艂u偶膮 zmniejszeniu poziomu ha艂asu. Regulacje maj膮ce na celu zminimalizowanie wp艂ywu na 艣rodowisko ha艂as贸w zwi膮zanych z infrastrukturWidok
star
Falochrony i ostrogi
Falochrony mog膮 by膰 umiejscowione w pewnej odleg艂o艣ci od wybrze偶a lub w po艂膮czeniu z nim. Pe艂ni膮 funkcj臋 zabezpieczenia morskiej infrastruktury przed Widok
star
Gwo藕dziowanie gruntu
Gwo藕dziowanie grunt贸w to metoda wzmacniania skarp wykop贸w i zboczy naturalnych polegaj膮ca na zbrojeniu gruntu ci臋gnami. Gwo藕dzie stabilizuj膮 g艂臋bokie Widok
star
Izolacje 鈥 okrywy rekultywacyjne
Okrywa lub uszczelnienie powierzchniowe maj膮 du偶e znaczenie w rekultywacji sk艂adowisk odpad贸w, zanieczyszczonych kopalni lub teren贸w rolniczych. ZazwyWidok
star
Jazy, przepusty i umocnienia poprzeczne
Umocnienia poprzeczne kontroluj膮 silne pr膮dy nios膮ce ze sob膮 odpady sta艂e i osady. Blokuj膮 nurt, zmieniaj膮c tym samym jego hydraulik臋 i zdolno艣ci erozWidok
star
Kana艂y
Aby utrzyma膰 d艂ugoterminowe dzia艂anie kana艂u, cz臋sto stosuje si臋 zabezpieczenie jego brzeg贸w, a gdy zachodzi taka potrzeba, r贸wnie偶 dna kana艂u. Brak oWidok
star
Konsolidacja i zbrojenie wykopu
Kiedy i dlaczego wymagane jest wzmocnienie i konsolidacja gruntu? Konsolidacja i zbrojenie wykopu to techniki stosowane do stabilizacji licWidok
star
Kurtyny
Kurtyny skalne lub proste systemy kurtynowe s膮 instalowane na zboczach skalnych w celu powstrzymania lu藕nych i spadaj膮cych od艂amk贸w skalnych. To zagroWidok
star
Nadbudowa nad istniej膮cymi sk艂adowiskami
Poszukuj膮c rozwi膮zania coraz trudniejszego problemu unieszkodliwiania odpad贸w w艂adze centralne i samorz膮dowe mog膮 rozwa偶y膰 powt贸rne otwarcie zamkni臋teWidok
star
Nasypy na gruntach s艂abych
Nasypy na gruntach spoistych lub aluwialnych ze wzgl臋du na 艣ci艣liwy charakter grunt贸w w pod艂o偶u, mog膮 ulega膰 osiadaniom.Widok
star
Nasypy na nieci膮g艂o艣ciach
Wysokowytrzyma艂e geosiatki i geotekstylia cz臋sto wykorzystuje si臋 tam, gdzie istnieje ryzyko szk贸d g贸rniczych lub w miejscach, w kt贸rych mog膮 powsta膰 Widok
star
Nasypy na palach
Istnieje wiele sytuacji, w kt贸rych nalezy unika膰 pionowego osiadania nasyp贸w z powodu konsolidacji s艂abego pod艂o偶膮. Na przyk艂ad: 鈭 grube warstwyWidok
star
Nasypy ziemne zabezpieczaj膮ce przed obrywami skalnymi
Nasypy przeciwod艂amkowe to bierne systemy ochrony, kt贸re idealnie sprawdzaj膮 si臋 w miejscach, gdzie niemo偶liwy jest monta偶 konstrukcji stabilizacji poWidok
star
Ochrona ruroci膮gu
Od 1981 roku dostarczamy rozwi膮zania in偶ynieryjne do ochrony, kotwienia, balastowania i stabilizacji ruroci膮g贸w i kabli podmorskich. W zale偶no艣ci od wWidok
star
Ochrona skarp i zboczy
Wszystkie naturalne zbocza s膮 wystawione na ci膮g艂e dzia艂anie erozji. Dlatego te偶 wszystkie wymagaj膮 ochrony, niezale偶nie od tego, czy zosta艂y uformowaWidok
star
Odbudowa wydm
Poniewa偶 wydmy piaskowe s膮 bardzo dobrze znane ze swych w艂a艣ciwo艣ci stabilizacji i ochrony wybrze偶y, w wielu krajach podj臋to dzia艂ania na rzecz odbudoWidok
star
Odwadnianie
Problemy z odpadami p艂ynnymi. Utylizacja odpad贸w p艂ynnych jest kosztowna, transport jest trudny i mo偶e generowa膰 dodatkowe zanieczyszczenie. NaszWidok
star
Odwodnienia pionowe
Zarz膮dzanie wod膮sp艂ywow膮 lub z powierzchni freatycznych w gruncie jest jednym z najwa偶niejszych aspekt贸w wp艂ywaj膮cych na d艂ugoterminowe w艂a艣ciwo艣ci koWidok
star
Opaski morskie i konstrukcje brzegowe
Opaski morskie i konstrukcje przybrze偶ne s艂u偶膮 ochronie infrastruktury 鈥 miast, dr贸g, autostrad, linii kolejowych i instalacji przemys艂owych. Te konstWidok
star
Podstawowa ok艂adzina
Zapewnianie stabilno艣ci i wsparcia Faza podstawowej ok艂adziny zapewnia stabilno艣膰 konstrukcji tunelu, zapewniaj膮c natychmiastowe podparcie wykopaneWidok
star
Przykrycia osad贸w dennych
Problemy z zanieczyszczonymi osadami dennymi. Zanieczyszczone osady denne pojawiaj膮 si臋 na dnie ciek贸w wodnych, uj艣膰 rzek i m贸rz w pobli偶u zak艂ad贸w pWidok
star
Rekultywacja wodorost贸w i raf
Znaczenie wodorost贸w morskich. Wodorosty s膮 wa偶nym elementem 艣rodowiska przybrze偶nego, poniewa偶 zmniejszaj膮 pr臋dko艣ci przep艂ywu, zwi臋kszaj膮 sedymentacWidok
star
艢ciany oporowe i skarpy z gruntu zbrojonego
Wyzwania zwi膮zane z nachyleniem skarpy. Zwi臋kszenie k膮t nachylenia skarpy do warto艣ci wi臋kszej od k膮ta tarcia wewn臋trznego mo偶e prowadzi膰 do utraty stWidok
star
艢ciany oporowe masywne
Stateczno艣膰 masywnych 艣cian oporowych opiera si臋 na sp贸jno艣ci poszczeg贸lnych element贸w konstrukcji i ich 艂膮cznej masie 鈥 dzi臋ki temu 艣ciany te mog膮 pWidok
star
艢ciany oporowe z paneli betonowych
Sytuacje wymagaj膮ce naszych efektywnych rozwi膮za艅 in偶ynieryjnych. Wsz臋dzie tam, gdzie przestrze艅 pod budow臋 jest ograniczona lub gdzie wymagane s膮 pioWidok
star
Siatka przeciw drapie偶nikom
Maccaferri oferuje specjalnie zaprojektowan siatki przeciw drpaie偶nikom, gotowe do monta偶u na terenie farm hodowli ryb. Widok
star
Uszczelnienia w podstawie sk艂adowiska
Dlaczego solidna podstawa jest kluczowa. Izolacje podstawy s膮 najbardziej newralgicznym elementem sk艂adowiska, poniewa偶 s艂u偶膮 zabezpieczeniu gruntu i Widok
star
Uszczelnienia zbiornik贸w wodnych i kana艂贸w
Uszczelnienia zbiornik贸w, staw贸w i kana艂贸w wykonuje si臋 z wielu powod贸w, np. w celu zapewnienia retencji na wod臋 deszczow膮 lub ograniczenia infiltracjWidok
star
Warstwowe systemy ochrony gleby
Podczas uk艂adania gruntu na powierzchniach o ma艂ym k膮cie tarcia istnieje ryzyko zsuni臋cia si臋 gruntu w d贸艂 zbocza. Taka sytuacja jest zaskakuj膮co powsWidok
star
Wojskowe Bariery Obronne
Nasz prosty, prefabrykowany system barier ochronnych Defencell MAC zosta艂 zaprojektowany w celu ochrony personelu wojskowego przed ostrza艂em, eksplozjWidok
star
Wzmacnianie gruntu
Niekt贸re zbocza skalne maj膮 niestabiln膮 warstw臋 powierzchniow膮, kt贸ra cz臋sto wymaga dodatkowej stabilizacji. Oferujemy szereg system贸w siatek o wysokiWidok
star
Wzmacnianie podbudowy
Problemy wok贸艂 nawierzchni nieutwardzonych oraz podbudowy kolejowej. Z drogami nieutwardzonymi i podtorzami wykonanymi z niezwi膮zanego kruszywa mog膮 wWidok
star
Zabezpieczenia pod艂u偶ne brzeg贸w rzek i ciek贸w wodnych
Zabezpieczenia pod艂u偶ne to konstrukcje hydrotechniczne uk艂adane r贸wnoleg艂e do przep艂ywu wody. Cz臋sto budowane s膮 na naturalnym brzegu, lub go wspieraWidok
star
Zbrojenie grunt贸w zastoiskowych i odpad贸w
Zwi臋kszanie pojemno艣ci sk艂adowisk odpad贸w w zaludnionym 艣wiecie. Przy stale rosn膮cej liczbie ludno艣ci na 艣wiecie, ludzko艣膰 produkuje coraz wi臋cej odpaWidok
star
Zbrojenie nawierzchni asfaltowych
Zwi臋kszone obci膮偶enie dr贸g. Obecnie drogi nara偶one s膮 na wi臋ksze obci膮偶enie i cz臋stsz膮eksploatacj臋, podczas gdy bud偶ety przeznaczone na ich utrzymanieWidok
star

Nie znaleziono tego, czego szukasz?

Filter by:
Zaawansowane wyszukiwanie
Spotkaj si臋 z naszymi ekspertami

Reprezentujemy zwyci臋skiego partnera w z艂o偶onym 艣wiecie budownictwa cywilnego i przemys艂owego. Dzi臋ki szerokiej gamie naszych produkt贸w odpowiadamy na r贸偶norodne wymagania techniczne tego sektora: od drena偶u i ochrony, poprzez izolacj臋 wodoodporn膮 struktur i pokry膰, oszcz臋dno艣膰 energii i komfort w budownictwie mieszkaniowym, kontrol臋 pary a偶 po zagadnienia zwi膮zane z bran偶膮.

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Jeste艣my tutaj, aby pom贸c Ci w Twoim kolejnym projekcie.

This site is registered on wpml.org as a development site.