IT-PP-ACBM for pipeline and cable protection

Zmienność poziomów mórz. Poziom morza na całym świecie bez wątpienia się zmienia, co przyczynia się do coraz silniejszej erozji obszarów przybrzeżnych. Ostatnie katastrofy naturalne (huragany, tsunami i tajfuny) spowodowały wiele szkód i zakłóciły funkcjonowanie wielu społeczności. Dlatego też odpowiednie planowanie i przeprowadzenie prac mających na celu ochronę wybrzeża staje się coraz ważniejsze dla miast nadbrzeżnych, ich mieszkańców           oraz infrastruktury.

Stale poszukujemy odpowiednich rozwiązań. Oferujemy liczne rozwiązania mające na celu ochronę wybrzeży,      jak np. odbudowa wydm, ostrogi, falochrony, wały nadmorskie i systemy zabezpieczenia linii brzegowej.

Odpowiednie rozwiązanie dobierane jest w zależności od właściwości wybrzeża, sposobu jego wykorzystania, ludzkich potrzeb i dostępności materiałów. Bardzo ważna jest minimalizacja negatywnych skutków jakie niesie          ze sobą wykonywanie prac przybrzeżnych. W przeciwnym wypadku następstwa prowadzonych prac przeważyłyby nad lokalnymi korzyściami. Trzydziestoletnie doświadczenie w pracach na terenach przybrzeżnych, w połączeniu z szeroką gamą produktów i rozwiązań pozwala firmie Maccaferri świadczyć liczne usługi, optymalizując zużycie materiałów i czas realizacji. Wybór odpowiedniego produktu jest ostatnim etapem na drodze do idealnego rozwiązania technicznego, która rozpoczyna się od zgłębienia i zrozumienia problemów, przed którymi stoją klienci firmy.

Sztuczne zabezpieczenia. Wiedza i doświadczenie z zakresu hydrauliki i ochrony przeciwerozyjnej pozwalają firmie Maccaferri proponować rozwiązania zabezpieczające porty i przystanie przy użyciu falochronów i ostróg, a także systemów ochrony przeciwerozyjnej.

Pomocna natura. Jeśli doszło już do erozji, rozwiązania Maccaferri pomagają odnowić istniejące zabezpieczenia, np. poprzez odbudowę wydm i rafy koralowej.

Konkretne rowiązania dla konkretnych problemów. Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji pozwalają firmie tworzyć produkty dostosowane do konkretnych problemów, czego przykładem mogą być dociążone materace filtracyjne (Ballasted Filter Mattress), stworzone w celu dokładnego rozmieszczenia warstwy filtracyjnej na dnie laguny weneckiej w ramach projektu MOSE. Technologia ta, jak i wiedza praktyczna, doprowadziły do stworzenia innych materacy, będących w stanie rozwiązać problem zanieczyszczonego mułu i materiałów zalegających na dnach rzek i w ujściach.

30 lat doświadczenia w przemyśle naftowym i gazowym. Działając w przemyśle naftowym i gazowym od lat 80. XX wieku, oferujemy również zabezpieczenia rur i kabli podwodnych. Nasze bitumiczne materace Sarmac i elastyczne materace z bloczków przegubowych, które sprawdziły się w wielu projektach na całym świecie, dociążają rury           i chronią je przed przypadkowymi wstrząsami.

Rozwiązania

need more information maccaferri