SK BP Paralink basal reinforcemed piled embankment

Podczas wznoszenia budowli na gruncie słabonośnym lub niestabilnym zachodzi ryzyko wystąpienia nadmiernych osiadań, do których może dojść z przyczyn geologicznych albo z powodu ingerencji człowieka, np. poprzez tworzenie wyrobisk górniczych.

Korzyści z platform nasypowych. Poprzez tworzenie platform nasypowych, które przenoszą obciążenie na grunt, można kontrolować nierównomierne osiadanie. W wyjątkowych okolicznościach platformy te mogą być również posadowiane na palach. W przypadku znacznego zwiększenia nacisku na grunt rodzimy może wystąpić ryzyko nierównomiernego osiadania lub utraty stateczności. W zastosowaniach górniczych największe naprężenia występują pod hałdami składowanych materiałów. Zastosowanie zbrojonej platformy pozwala równomiernie rozłożyć osiadanie.

Rozłożenie obciążenia. Skuteczność platformy może zostać zwiększona poprzez użycie wysokowytrzymałych geosiatek geosyntetycznych Paralink®, o wytrzymałości sięgającej 1350 kN/m, które przejmują, rozkładają lub rozpraszają obciążenia pionowo na grunt lub na pale. Ponadto poprzez zwiększenie zdolności gruntu do rozkładania ciężaru, wysokowytrzymałe geosiatki pozwalają na zwiększenie odstępów między palami.

Nasze rozwiązania geosyntetyczne. Geosiatki i geotekstylia są często używane na terenach szkód górniczych lub w miejscach występowania naturalnych pustek czy zjawisk krasowych. Miejsca tego rodzaju pokrywa się geosyntetykiem tak, aby w przypadku osunięcia się terenu poniżej geosiatka i geotekstylia pokryły powstałą szczelinę, przytrzymując grunt nad sobą. Paralink® wykorzystywany jest do zbrojenia gruntu od ponad 30 lat.        Dla zastosowań krótko- i średnioterminowych warto rozważyć również użycie geotekstyliów MacTex®.

Rozwiązania dla problemów wód gruntowych. Wysokie nasycenie gruntów wodą może również być przyczyną wystąpienia osiadań. Grunt osiada, kiedy rozprasza się woda w porach gruntu. W takich sytuacjach użycie geosyntetyków również może okazać się pomocne. Mogą one oddzielić od siebie poszczególne materiały fundamentowe o różnych właściwościach technicznych, jak i przyspieszyć proces konsolidacji gruntu.

Pasy geokompozytów drenażowych MacDrain®, montowane pionowo w głąb gruntu, mogą również służyć do drenażu nasyconych gruntów spoistych w poziomie posadowienia, poprzez przyspieszanie procesu konsolidacji. Jest to również sprawdzona, skuteczna metoda redukcji upłynnień gruntu podczas trzęsienia ziemi.

Więcej niż dostawcy produktów. Wbrew temu, że proponowane rozwiązania wydają się proste, w tym właśnie objawia się piękno prawdziwej inżynierii. Projektowanie takich rozwiązań wymaga doświadczenia i dogłębnego zrozumienienia działania geosyntetyków, a więc kompetencji wychodzących daleko poza zakres działań dostawców i dystrybutorów.
Jako producent, projektant i dostawca tych rozwiązań, firma Maccaferri ma możliwość zrozumienia i spełnienia technicznych wymagań swoich klientów, a także optymalizacji rozwiązań, projektów i produktów. Kwestią nadrzędną jest połączenie produktów z działaniem całego systemu.

Rozwiązania

need more information maccaferri