RetainingWalls

Ściany oporowe i zbrojenie gruntów są sednem działalności firmy Maccaferri. Każdego tygodnia wdrażamy setki rozwiązań, od małych ścianek oporowych w budownictwie mieszkaniowym po konstrukcje z gruntu zbrojnego na wielkich autostradach. Maccaferri proponuje wysokiej jakości opłacalne rozwiązania dla deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych, a także dla wszystkich klientów zmagających się z problemem retencji gruntu.

Gama rozwiązań. Z technicznego punktu widzenia jeden system nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów. Dlatego Maccaferri oferuje szeroką gamę rozwiązań inżynieryjnych dopasowanych do określonych potrzeb projektowych klienta. Fachowa wiedza firmy opiera się na ponad stuletnim doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów związanych z konstrukcjami oporowymi.

Nowoczesne rozwiązania i narzędzia. Rozwiązania i narzędzia do projektowania, z których korzysta Maccaferri, spełniają najwyższe standardy techniczne i projektowe. Dzięki temu projektowane, produkowane i dostarczane na miejsce budowy materiały Maccaferri są trwałe i dobrej jakości, co wydłuża czas ich eksploatacji, zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i zapewnia bezpieczeństwo.

Klienci mają do dyspozycji rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Klienci mogą wybrać spośród szerokiej gamy konstrukcji oporowych i konstrukcji z gruntu zbrojonego w zależności od różnych warunków czy wymogów wydajnościowych lub estetycznych.

Geosiatki do zbrojenia gruntu to wytrzymałość i oszczędność. Geosiatki do zbrojenia gruntu zwiększają jego możliwe obciążenie i nachylenie w porównaniu z gruntem niezbrojonym. Szeroki wybór geosiatek do zbrojenia gruntu zwiększa szansę na wykorzystanie gruntów rodzimych pochodzących z wykopów do budowy nasypów zbrojonych. To kwestia kluczowa, ponieważ pozwala ograniczyć przywóz i wywóz materiałów, dbając o zrównoważony rozwój i zmniejszając zanieczyszczenie powodowane ruchem samochodów ciężarowych.                     Dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów z wykopów przy zbrojeniu geosiatkami można znacząco zmniejszyć koszty danego projektu.

Ekstremalne obciążenia i wielkie konstrukcje. Wysokowytrzymałe geosiatki Maccaferri umożliwiają podtrzymywanie ekstremalnego obciążenia, jak w przypadku ścian zsypów i ścian kruszarek, gdzie załadowana ciężarówka może ważyć ponad 300 ton. Wysokie obciążenia występują również pod wielkimi konstrukcjami,            jak w przypadku 74-metrowych ścian z gruntu zbrojonego Terramesh i Paralink, które podpierają pas startowy na lotnisku w północno-wschodnich Indiach – jedne z najwyższych ścian tego typu na świecie.

Pomysł i projekt z myślą o kosztach. Wiedza i doświadczenie w zakresie usług budowlanych oznaczają również,     że w fazie pomysłu i projektu Maccaferri bierze pod uwagę łatwość budowy. Nawet najlepsze rozwiązanie jest mało praktyczne, jeśli jego stosowanie nie jest opłacalne.

Ciągłe innowacje. Wdrażanie innowacji to proces ciągły. Ostatnio w ofercie Maccaferri pojawiły się nowe, przyjaźniejsze środowisku powłoki polimerowe dla produktów z siatki stalowej, co wpływa również na ich dłuższy czas użytkowania.

Rozwiązania

need more information maccaferri