RW2_noise_ca1

Wyzwania obszarów miejskich. Obszary miejskie wprowadzają inny wymiar problemów inżynieryjnych, z jakimi przychodzi się zmagać naszym klientom. Z uwagi na obecność mieszkańców oraz istniejącej już infrastruktury, możliwości prowadzenia prac budowlanych  są ograniczone i bardziej kosztowne.

Typowe problemy to m.in.:

  • węższe pasy robót dla prac drogowych i kolejowych wymagające bardziej stromych konstrukcji oporowych,
  • osiedla mieszkaniowe budowane na stromych zboczach w celu zwiększenia powierzchni pod budowę – budowa tarasów wymaga zbrojenia gruntu,
  • wody gruntowe w pobliżu nowych konstrukcji mogą wymagać drenażu,
  • przedsięwzięcia komercyjne na nowo zagospodarowanych  terenach –słabonośne grunty wymagają zbrojenia podstaw nasypów,
  • konstrukcje tunelów dla metra i innej infrastruktury podziemnej.

Estetyka i wydajność. Estetyka i skuteczność to dwa istotne czynniki uwzględniane przy doborze ekranów akustycznych i barier przeciwzderzeniowych. Równie ważnym czynnikiem może być również minimalizowanie istniejących niedogodności dla mieszkańców, uczestników ruchu drogowego i handlu. Nasza bogata gama rozwiązań pozwala na dobranie i dostosowanie takiego, które sprosta jak największej liczbie tych wymagań.

 

Zastosowania

need more information maccaferri