Sadlers Farm MacRes 040613 017

System MacRes® powstał z myślą o pionowych konstrukcjach oporowych z gruntu zbrojonego z betonowym oblicowaniem. Jest on szeroko wykorzystywany w infrastrukturze, górnictwie i wszędzie tam, gdzie potrzeba pionowo oblicowanych konstrukcji odpornych na duże obciążenia.

System MacRes® składa się ze zbrojących poliestrowych geotaśm połączonych z wielkimi, betonowymi panelami. Poliestrowe geotaśmy zbrojące ParaWeb® umieszczane są pomiędzy warstwami zasypki i ściśle przymocowane      do prefabrykowanych betonowych paneli okładzinowych. Panele układa się w kolejnych warstwach w miarę powstawania warstw zagęszczonej zbrojonej zasypki.

Szczegóły, wygląd i forma betonowych paneli przystosowywane są do wymagań projektu, co jest istotne zwłaszcza w przypadku bardziej wymagających konstrukcji, takich jak np. kruszarki czy ściany zsypów w kopalniach.

W zależności od potrzeb estetycznych klienta, panele mogą być dostarczone wraz z konkretnym wykończeniem lica.

need more information maccaferri