BR-LF-MacLine-MacTex-and-MacDrain-for-landfills_1

Ten ważny sektor obejmuje wiele branż, które mogą powodować zanieczyszczenie środowiska. Proponujemy różne rozwiązania mające na celu ochronę środowiska. Znajdują one  zastosowanie przeważnie w składowiskach odpadów, budowlach rolniczych, obszarach tłumienia wody deszczowej, stawach i osadnikach w pracach kopalnianych.

Zaufanie klienta. Nasi klienci chcą być pewni, że systemy przez nas proponowane odznaczają się solidnym wykonaniem i wysoką jakością. Ufają naszym rozwiązaniom zapobiegającym zanieczyszczeniu środowiska w składowiskach odpadów oraz pozwalającym zbierać cenne odcieki w kopalniach.

Osiąganie określonych celów klientów. Dzięki naszemu bogatemu portfolio możemy łączyć produkty w systemy, które są idealnie dopasowane do potrzeb klientów. Co więcej, elastyczne, szerokie możliwości produkcyjne pozwalają nam tak przystosowywać produkty, by pasowały do określonych projektów.

Ochrona przed zanieczyszczeniem. Mamy znaczące doświadczenie w projektowaniu zintegrowanych rozwiązań służących kontroli lub ochronie skażonych obszarów i infrastruktury. Nasze umiejętności opierają się na doświadczeniu w tworzeniu zabezpieczeń hydrotechnicznych oraz systemów odwadniających, a także na szerokiej wiedzy z zakresu rozwiązań zwiększających stateczność konstrukcji gruntowych.

Rozległe doświadczenie. Doświadczenie zdobyte dzięki niezliczonym projektom pozwoliło nam wypracować  innowacyjne rozwiązania, np. specjalne geosiatki zbrojące materiał składający się z odpadów.

Zatrzymywanie, odwadnianie i składowanie dzięki innowacjom “Mac”. Nasza nieprzepuszczalna membrana MacLine® zatrzymuje i okrywa zanieczyszczenia z odpadów, a także nie pozwala im przeniknąć do środowiska naturalnego. Geokompozyty drenażowe MacDrain® drenują płyny i wykrywają wycieki (płynne i gazowe) ze składowisk odpadów. Natomiast MacMat® ogranicza powstawanie erozji na zboczach składowisk.

Zbrojenie w składowiskach odpadów, kopalniach i rolnictwie. Gdy brakuje odpowiedniej przestrzeni, wykorzystanie geosiatek MacGrid® w celu zbrojenia gruntu pozwala na tworzenie stromych zboczy składowisk odpadów, co w znacznym stopniu zwiększa obszar pod wywóz odpadów. Takie rozwiązania  są wykorzystywane zarówno w składowiskach odpadów, jak i w  pracach kopalnianych. Przykładem mogą być zabezpieczenia hałdy podczas ługowania czy laguny osadowe. Zbiorniki retencyjno-infiltracyjne przy autostradach, czy laguny na gnojowicę to przykłady rozwiązań w obrębie rolnictwa – kolejnego sektora, w którym znajdują zastosowanie nasze systemy.

Tani i oszczędny wywóz odpadów. Wykorzystując proces odwadniania, przemysłowy, zanieczyszczony lub bagrowany muł i szlam można wpompować do tub MacTube®. Ściany tuby odsączają szlam z płynu, a gdy szlam wyschnie, można go wywieźć  bezpieczniej i taniej  niż szlam rozcieńczony.

Zgodność z przepisami. Dzięki oznakowaniu CE wymienione produkty i rozwiązania spełniają określone warunki prawne.

Zastosowania

need more information maccaferri