Emergency-Flood

Powodzie. Najwięcej szkód na całym świecie przynoszą powodzie, w których wysokość poziomu wody                   nie przekracza 30 cm wysokości. Nasza firma potrafi zmniejszyć negatywne skutki powodzi, a tym samym zredukować ogromne koszty, jakie ponoszą indywidualni mieszkańcy, przedsiębiorstwa, ubezpieczyciele i rządy.

Ochrona przed nieuniknionym. Gdy powodzi nie można uniknąć, bariery, które da się szybko rozstawić są skuteczną ochroną przed podnoszącą się wodą. Kiedy używa się ich do podniesienia brzegu lub zatykania wyłomów, tymczasowo zwiększają moc strumienia wody, a także bezpośrednio chronią infrastrukturę i obiekty, przy których    stoją.

Rozwiązania prewencyjne. Nasze programy komputerowe służące do projektowania cieków wodnych oraz inne rozwiązania są z powodzeniem wykorzystywane przez klientów na całym świecie. Ważne jest przede wszystkim zapobieganie podnoszeniu się i wylewaniu strumienia wody. Pierwszym krokiem jest dobry projekt koryta rzeki, który przewiduje zastosowanie odpowiednich budowli hydrotechnicznych.

Inne przypadki. Po pożarze lasu lub innych wyniszczających katastrofach ważna jest ochrona odsłoniętej, wrażliwej gleby, by uniknąć spływania wierzchniej warstwy ziemi, a nawet rumowiska do cieków wodnych. Zapobiega temu rozłożenie mat przeciwerozyjnych, które nie tylko chronią glebę, ale również poprawiają warunki dla odrastającej roślinności. Gdy to nie pomaga, może być konieczne zastosowanie bardziej skomplikowanych konstrukcji hydrogeologicznych, zabezpieczających przed spływami rumowiska czy płytkimi osuwiskami, budowane z wykorzystaniem barier dynamicznych, nasypów z gruntu zbrojonego czy konstrukcji z gabionów i materaców Reno.

Zastosowania

need more information maccaferri