Privacy Policy – GDPR

Polityka Prywatno艣ci

Podstawowa polityka dzia艂a艅 marketingowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

Maccaferri Polska Sp. z o.o. Ul. P艂ochoci艅ska 19 , 03-191 Warszawa, Polska – [email protected]

Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane ?

Colin Partners 鈥 Avv. Valentina Frediani – [email protected] 

Komu udost臋pniamy Twoje dane ?

zewn臋trznym podmiotom przetwarzaj膮cym dane oraz wszelkim dodatkowym administratorom danych i/lub wsp贸艂administratorom

 • Sp贸艂kom Grupy Maccaferri, do cel贸w administracyjno/podatkowych
 • instytucjom publicznym w celu wype艂nienia obowi膮zk贸w regulacyjnych
 • Dostawcom us艂ug IT
 • Sp贸艂ce Grupy Maccaferri, je艣li wyra偶ono zgod臋, do w艂asnych cel贸w zwi膮zanych z marketingiem

Jak b臋d膮 przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane:Przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie:Twoje dane osobowe to:
w celu realizacji i zarz膮dzania wnioskiem o  udzia艂 w wydarzeniu/konferencji, w tym archiwizacji i przechowywania, a tak偶e komunikacji z odbiorcami i/lub osobami trzecimi w zale偶no艣ci od stosunku umownego i wynikaj膮cych z niego zobowi膮za艅Planowanych dzia艂a艅 zwi膮zanych z uczestnictwem w wydarzeniu i realizacj膮 czynno艣ci wynikaj膮cych ze zg艂oszenia uczestnictwa鈥 imi臋, nazwisko
鈥 adres fizyczny i telematyczny
鈥 numer telefonu kom贸rkowego i/lub stacjonarnego
鈥 zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 handlow膮 i/lub zawodow膮
W celu wype艂nienia obowi膮zk贸w zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem ITPrawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub os贸b trzecich i odbiorc贸wDost臋p logiczny
W celu przesy艂ania wiadomo艣ci o promocjach us艂ug/dzia艂alno艣ci AdministratoraTwojej zgody鈥 imi臋, nazwisko
鈥 adres fizyczny i telematyczny
鈥 numer telefonu kom贸rkowego i/lub stacjonarnego
鈥 zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 handlow膮 i/lub zawodow膮
W celu przekazywania danych osobowych sp贸艂kom zale偶nym Grupy Maccaferri dla ich w艂asnych cel贸w r贸wnie偶 zwi膮zanych z marketingiem (r贸wnie偶 poza UE)Twojej zgody鈥 imi臋 nazwisko
鈥 adres fizyczny i telematyczny
鈥 numer telefonu kom贸rkowego i/lub stacjonarnego
鈥 zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 handlow膮 i/lub zawodow膮

Administrator danych informuje, 偶e w ka偶dej chwili mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z prawa wniesienia skargi do w艂a艣ciwego organu oraz innych praw przewidzianych w art. 15 i nast臋pnych. Rozporz膮dzenia Europejskiego (UE) 2016/679.

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, skontaktuj si臋 z nami pod adresem [email protected] 

Informacja 鈥 Dzia艂ania marketingowe

 • Kim jeste艣my i w jaki spos贸b przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Maccaferri Polska Sp. z o.o.., z siedzib膮 pod adresem ul. P艂ochoci艅ska 19, 03-191 Warszawa (dalej r贸wnie偶 Administrator Danych), jako administrator danych, dba o zachowanie poufno艣ci Twoich danych osobowych i zagwarantowanie im niezb臋dnej ochrony przed wszelkimi zdarzeniami, kt贸re mog艂oby narazi膰 je na ryzyko naruszenia.

  Administrator Danych stosuje polityki i praktyki w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz korzystania z praw, kt贸re s膮 uznawane przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa. Administrator Danych dba o aktualizacj臋 polityk i praktyk przyj臋tych w zakresie ochrony danych osobowych, gdy tylko zajdzie taka potrzeba oraz w ka偶dym przypadku w przypadku zmian regulacyjnych i organizacyjnych, kt贸re mog膮 mie膰 wp艂yw na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  Administrator wyznaczy艂 inspektora ochrony danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w przypadku pyta艅 dotycz膮cych polityk i praktyk przyj臋tych przez Sp贸艂k臋. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych s膮 nast臋puj膮ce: [email protected]

 • W jaki spos贸b i dlaczego Administrator Danych zbiera i przetwarza Twoje dane?

  Administrator Danych聽 zbiera i/lub otrzymuje informacje na Tw贸j temat, takie jak:

  • imi臋 nazwisko
  • adres fizyczny i telematyczny
  • numer telefonu kom贸rkowego i/lub stacjonarnego
  • zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 handlow膮 i/lub zawodow膮
  • dost臋p logiczny

   

  Twoje dane osobowe b臋d膮 wykorzystywane;

  1) do zarz膮dzania udzia艂em w wydarzeniu

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa si臋 w celu wykonania czynno艣ci wst臋pnych i nast臋pczych zwi膮zanych z zarz膮dzaniem Twoj膮 relacj膮 z Administratorem oraz czynno艣ci instrumentalnych i funkcjonalnych dla jej realizacji, a tak偶e w celu wype艂nienia wszelkich innych obowi膮zk贸w z niej wynikaj膮cych.

  Do obowi膮zk贸w, kt贸re musi wype艂ni膰 Administrator w zale偶no艣ci od umowy i szczeg贸艂owych przepis贸w j膮 reguluj膮cych, nale偶膮:

  鈥 ksi臋gowo艣膰;

  鈥 monitorowanie/aktualizacja warunk贸w us艂ugi.

  Przekazywanie Twoich danych osobowych odbywa si臋 g艂贸wnie w stosunku do os贸b trzecich i/lub odbiorc贸w, kt贸rych dzia艂alno艣膰 jest niezb臋dna do wykonania czynno艣ci zwi膮zanych z ww. celami, a tak偶e w celu wype艂nienia okre艣lonych obowi膮zk贸w prawnych, takich jak:

  1. Firma wspieraj膮ca IT i firma hostingowa; firmy oferuj膮ce us艂ugi zarz膮dzania i utrzymania stron internetowych

  2) dla cel贸w bezpiecze艅stwa IT

  Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w tym dane informatyczne (np. dost臋py logiczne) czy ruch zbierany lub uzyskiwany w przypadku us艂ug wy艣wietlanych w serwisie lub na platformach, do kt贸rych odnosi si臋 Administrator (np. rejestracja wydarze艅), w niezb臋dnym zakresie, aby zapewni膰 bezpiecze艅stwo i zdolno艣膰 sieci lub po艂膮czonych z ni膮 serwer贸w do wytrzymania, przy danym poziomie bezpiecze艅stwa, nieprzewidzianych zdarze艅, nielegalnych lub z艂o艣liwych dzia艂a艅, kt贸re zagra偶aj膮 dost臋pno艣ci, autentyczno艣ci, integralno艣ci i poufno艣ci przechowywanych lub przesy艂anych danych osobowych oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  W tych celach Administrator zapewnia procedury zarz膮dzania naruszeniem danych osobowych (naruszenie danych) zgodnie z obowi膮zkiem prawnym,聽 kt贸ry musi wype艂ni膰.

  3) do przesy艂ania materia艂贸w marketingowych

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa si臋 w celu proponowania nowych us艂ug/produkt贸w oraz przesy艂ania Ci materia艂贸w reklamowych i/lub prowadzenia bada艅 rynku. Przetwarzanie Twoich danych (takich jak imi臋, nazwisko, adres zamieszkania i adres elektroniczny, numer telefonu stacjonarnego i/lub kom贸rkowego, zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 i/lub zawodow膮) mo偶e odbywa膰 si臋 za pomoc膮:

  • e-mail;
  • SMS;
  • kontaktu telefonicznego nawet bez operatora;
  • poczty papierowej.

  Przetwarzanie, o kt贸rym mowa, jest mo偶liwe, je偶eli wyrazisz zgod臋 na wykorzystywanie danych r贸wnie偶 w odniesieniu do sposob贸w komunikacji, zar贸wno tradycyjnej, jak i zautomatyzowanej, za pomoc膮 kt贸rych przetwarzanie si臋 odbywa

  4) w celu komunikacji ze sp贸艂kami Grupy Maccaferri

  Ponadto Twoje dane, zawsze za Twoj膮 zgod膮, mog膮 zosta膰 ujawnione sp贸艂kom Grupy (w tym podmiotom stowarzyszonym OM wymienionym pod nast臋puj膮cym linkiem Consociate Maccaferri, zwanym dalej 鈥濸odmiotami stowarzyszonymi鈥), r贸wnie偶 znajduj膮cym si臋 poza UE, do ich w艂asnych cel贸w, w tym zwi膮zanych z promocj膮 swoich produkt贸w/us艂ug.

  Twoje dane osobowe nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b rozpowszechniane ani ujawniane nieokre艣lonym podmiotom.

  Administrator danych przekazuje Twoje dane osobowe do kraj贸w spoza UE, do Podmiot贸w Powi膮zanych (tutaj znajduje si臋 lista kraj贸w, w kt贸rych si臋 znajduj膮) na podstawie zgody, kt贸r膮 mo偶esz wyrazi膰. W tym sensie informujemy, 偶e przekazanie, o kt贸rym mowa, nie podlegaj膮ce 偶adnej szczeg贸lnej gwarancji przewidzianej w Rozporz膮dzeniu UE, mo偶e wi膮za膰 si臋 z pewnym ryzykiem zwi膮zanym z potencjalnym dost臋pem do Twoich danych przez organy bezpiecze艅stwa i/lub podobne organy bez Twojego sprzeciwu do takiego dost臋pu.

  Dane osobowe, kt贸re Administrator przetwarza w tym celu to m.in.:

  • imi臋, nazwisko, adres fizyczny i elektroniczny, numer telefonu stacjonarnego i/lub kom贸rkowego
  • kod podatkowy lub numer VAT

  zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 handlow膮 i/lub zawodow膮.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.