SR-Paramesh-soil-reinforcement-tip-walls-for-mines_

Materiał i wsparcie inżynieryjne zawsze pod ręką. Właściciele i operatorzy kopalń potrzebują wysokiej jakości rozwiązań geologicznych, geotechnicznych i hydraulicznych, które zostaną szybko dostarczone i zainstalowane minimalizując  przerwę w pracy kopalni. Ponieważ jesteśmy obecni na miejscu w 100 krajach, biura Maccaferri są zawsze stosunkowo blisko firm związanych z górnictwem i mogą szybko udzielić wsparcia inżynieryjnego.             Jako że posiadamy ponad trzydzieści fabryk na całym świecie, możemy zagwarantować dostępność materiału,     jaką może się pochwalić mało która firma.

Rozwiązanie na każde wyzwanie. Od infrastruktury wydobycia i transportu materiałów, przez ochronę przed obrywami skalnymi, koncentrację produktu i przechowywanie odcieków, aż po odwadnianie i rekultywację wyeksploatowanych terenów, nasze produkty i rozwiązania pomagają właścicielom kopalń niezależnie od rodzaju ich problemu, na każdym etapie cyklu koniunkturalnego kopalni.

Skala nie gra roli. Choć istnieje wiele różnic między górnictwem a budownictwem, do rozwiązywania problemów w obu dziedzinach wykorzystuje się podobne technologie, nawet jeśli zakres działań i przewidywane obciążenia są dużo większe – konstrukcje zbrojonego gruntu w obrębie ścian zsypów i kruszarek muszą niekiedy wytrzymać nacisk pojazdów o łącznej masie 300 ton, osadniki zawierają raczej odcieki chemiczne niż wodę deszczową,               a poziome geokompozyty drenażowe montuje się pod hałdami minerałów, zamiast pod nawierzchnią autostrady.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i skuteczność. Oprócz wymienionych rozwiązań w infrastrukturze zapewniamy również technologie, które zwiększą bezpieczeństwo i skuteczność kopalń. Nasze geosiatki zapobiegają tworzeniu się kolein w drogach transportowych, dzięki czemu rzadziej wymagają one wymiany nawierzchni, a przejazd wodzideł jest sprawniejszy. Nasze specjalne systemy zapobiegają spadaniu odłamków skalnych ze stromych zboczy na pojazdy i infrastrukturę.

Wspomaganie natury. Nasze doświadczenie w konstrukcji budowli hydrotechnicznych, ochronie przeciwerozyjnej oraz przywracaniu roślinności okazało się przydatne do odbudowy lokalnych środowisk po zamknięciu kopalni. Dany obszar łatwiej powraca do naturalnego krajobrazu.

Wartościowe rozwiązania przyjazne środowisku. Staramy się zapewnić klientom najbardziej wartościowe                    i przyjazne środowisku rozwiązania, wybierając z naszej bogatej oferty takie produkty, które zwiększają możliwość ponownego wykorzystania materiałów wydobytych podczas wykopów oraz zmniejszają emisję dwutlenku węgla.     W obrębie niektórych lokalizacji jesteśmy w stanie zapewnić również usługę pełnego montażu.

Wyzwania, którym sprostaliśmy. Niezależnie od rodzaju problemu, z jakim borykają się nasi klienci, nasze umiejętności i doświadczenie w zakresie inżynierii pomagają klientom rozwiązać te, często bardzo złożone, problemy techniczne.

Niedawne sukcesy to m.in.:

  • konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego MacRES z betonową okładziną używane w ścianach zsypów w Afryce,
  • hybrydowe konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego ParaLink® / Terramesh® podtrzymujące obszar zsypu pojazdów w zachodniej Australii,
  • nasyp przeciwodłamkowy chroniący przenośnik w Peru o mocy absorpcji energii ponad 10 tys. kJ,
  • kurtyny siatkowe ograniczające niebezpieczeństwo obrywów skalnych w kopalni w Kanadzie,
  • osadniki wyłożone geomembraną MacLine® na Filipinach,
  • zbrojenie z geosiatek o wysokiej wytrzymałości Paralink® podtrzymujące powierzchnię magazynową w Kanadzie,
  • niepalne i bezemisyjne geosiatki ParaRib® podtrzymujące strop i zatrzymujące odłamki skalne w kopalniach węgla.

Zastosowania

need more information maccaferri