Kopalnie podziemne

Zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i szybowych. Praca pod ziemią wymaga odpowiedniego podejścia – jedynie zastosowanie należytych technik umożliwia wydobycie cennych minerałów. W naszej ofercie znaleźć można wiele rozwiązań zabezpieczających wyrobiska korytarzowe przed skałami osypującymi się ze stropu podczas prac wydobywczych. W zależności od rodzaju ryzyka, rozwiązania te obejmują stalowe lub polimerowe siatki, a także zbrojenie rozproszone,… Czytaj dalej »

Procesy przeróbcze

Procesy przeróbcze od początku do końca. Do procesów przeróbczych zalicza się działania od momentu wydobycia surowców mineralnych aż po uzyskanie koncentratu. Do licznych etapów tego procesu należeć może kruszenie, frezowanie, mielenie, klasyfikacja czy koncentracja. Rozwiązania, odporne na duże obciążenia. Posiadamy rozległe doświadczenie w budowie wielkich ścian zsypów i kruszarek w obrębie kopalń, a także konstrukcji… Czytaj dalej »

Składowanie

Zalety naszych produktów w procesie składowania. Bezpieczne składowanie odpadów, odcieków i materiałów toksycznych jest istotnym elementem pracy kopalni. Wachlarz oferowanych przez nas rozwiązań obejmuje m.in. geosyntetyczne membrany MacLine®, geosiatki MacGrid® i geokompozyty drenażowe MacDrain®, które wykorzystywane są podczas ługowania jako zabezpieczenie podstaw hałd, w stawach odparowujących i uszczelnieniach osadników. Wodoszczelne wały często wykonane są z… Czytaj dalej »

Kopalnie odkrywkowe

Skuteczne rozwiązania dla kopalń o stromych zboczach. W kopalniach odkrywkowych wydobywa się cenne surowce leżące płytko pod powierzchnią gruntu. Procesy, które się z tym wiążą, takie jak rozdrabnianie, załadunek, przeładunek materiałów i kontrola produkcji wymagają użycia ciężkiego sprzętu. Aby w jak największym stopniu zwiększyć wydobycie, a jednocześnie zmniejszyć powierzchnię przeznaczoną pod infrastrukturę, kopalnie te często… Czytaj dalej »

Zamknięcie kopalni

Nasza rola w procesie zamykania kopalni. Zamknięcie kopalni i przywrócenie naturalnego ekosystemu to jedna z najważniejszych operacji w całym okresie pracy kopalni. Oferujemy nieprzepuszczalne przykrycia i systemy drenażowe zapobiegające przedostawaniu się wód powierzchniowych do depozytów. Szybkie przywrócenie roślinności i powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne gleb to ostatni krok w procesie zamknięcia kopalni. Dugoterminowe zabezpieczenia hydrotechniczne. Aby kontrolować… Czytaj dalej »

Proces odwadniania

Dzięki naszym rozwiązaniom odwadnianie jest prostsze i tańsze. Odwadnianie to proces usuwania wody z substancji w stanie stałym, filtracja gruntu, wirowanie lub inne czynności oddzielające płyn od ciała stałego. Oferowane przez nas tuby z geotkaniny MacTube® doskonale sprawdzają się w procesie odwadniania odpadów kopalnianych, stawów osadowych lub szlamów. Zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zatrzymywać cząstki… Czytaj dalej »