Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony Rozwój

Jesteśmy mocno zaangażowani w holistyczne podejście do aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Rzeczywiście, mocno wierzymy w przyjęcie zrównoważonych rozwiązań trwających przez cały cykl życia projektu.

Od etapu projektowania systemu inżynieryjnego, przez fazę produkcji i konstrukcji, aż do zwolnienia: wszystkie nasze rozwiązania inżynieryjne mają na celu tworzenie długoterminowych korzyści.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

ONZ określiła cele zrównoważonego rozwoju jako pilne wezwanie do działania: podjęliśmy to wyzwanie i zobowiązaliśmy się do ich osiągnięcia, krok po kroku.

Obecnie przedsiębiorstwa, zgodnie z celami określonymi przez ONZ w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, zobowiązane są przez odpowiednie władze i instytucje do opracowywania rozwiązań zapewniających dobrobyt i bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska.

Agenda 2030 składa się z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w ramach szerszego planu obejmującego 169 powiązanych celów środowiskowych, gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

Siedem lat po podpisaniu Agendy 2030 w społeczeństwie obywatelskim, w świecie korporacji i wśród rządów rośnie świadomość potrzeby przyjęcia zintegrowanego podejścia i podjęcia konkretnych działań dających odpowiedź na zmiany społeczno-gospodarcze, a także wiele złożonych wyzwań środowiskowych i instytucjonalnych. Wiele firm uwzględniło Agendę 2030, włączając zasadę zrównoważonego rozwoju do swojej strategii i planowania biznesowego.

ONZ zdefiniowała cele zrównoważonego rozwoju jako pilne wezwanie do działania, firma Maccaferri, dla której zrównoważony rozwój jest podstawą wizji, szybko odpowiedziała, koncentrując swoją energię na strategii mającej na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę ekosystemu.

NASZE ZOBOWIĄZANIE

PROMUJEMY PRZYJĘCIE CZYSTEJ ENERGII

Opracowujemy rozwiązania, które ułatwiają dostęp do niedrogiej i czystej energii.

Współpracujemy z władzami, aby zmaksymalizować udział zielonej energii w globalnym miksie energetycznym.

Image
Image

ANGAŻUJEMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Promujemy rozwój sprzyjający zaangażowaniu społecznemu, oferując rozwiązania, które są łatwo do wdrożenia przez lokalnych pracowników bez potrzeby specjalnego przygotowania.

Wiele społeczności cierpi z powodu coraz większej liczby klęsk żywiołowych, dlatego pracujemy nad skutecznymi rozwiązaniami mającymi na celu szybkie przywrócenie równowagi gospodarczej.

SPRZYJAMY INNOWACJOM

Zachęcamy do ciągłego doskonalenia, aby w centrum badań projektowych powstawały konstrukcje z długoterminowym wpływem na ekonomię i środowisko.

Nasz proces projektowania skupia się na testowaniu i inwestycjach w ocenę wydajności naszych rozwiązań.

Image
Image

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I OCHRONĘ MAJĄTKU

Opracowanie niestandardowych rozwiązań dla każdego problemu związanego z bezpieczeństwem, pozwala zminimalizować ryzyko.

Ludzie, dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz infrastruktura muszą być chronione.

PROJEKTUJEMY I PRODUKUJEMY ODPOWIEDZIALNIE

Optymalizując projekt promujemy zrównoważoną gospodarkę materiałową, oszczędzając zasoby i redukując odpady.  Ograniczamy zużycie, używamy ponownie i prowadzimy recykling materiałów.

Zobowiązujemy się również do przejrzystości, dostarczając wiarygodnych
i łatwych do porównania informacji na temat cyklu życia produktu oraz wpływu naszych produktów na środowisko.
Dowiedz się więcej >>>

Image
Image

INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

Dbamy o naturalizację naszych konstrukcji inżynierskich i wierzymy, że łączenie technik wegetacji i sadzenia na etapie projektowania jest dodatkowym walorem ekologicznym naszych rozwiązań.

Pracujemy nad poprawą ogólnej estetyki naszych konstrukcji, aby lepiej zintegrować je z naszymi środowiskami miejskimi.

POSZANOWANIE I ZWIĘKSZENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Staramy się ograniczyć wpływ naszych rozwiązań na środowisko oraz osiągnąć równowagę pomiędzy wydajnością techniczną, a integracją z naturą.

Jednym z naszych pomysłów jest preferowanie rozwiązań, które zwiększają bioróżnorodność, zapewniają doskonałe siedliska dla różnych gatunków dzikich zwierząt i respektują ich obecność.

Image
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.