Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony Rozwój

Jesteśmy mocno zaangażowani w podejście holistyczne do aspektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Rzeczywiście, mocno wierzymy w przyjęcie zrównoważonych podejść i rozwiązań przez cały cykl życia projektu.

Od etapu projektowania systemu inżynieryjnego, przez fazę produkcji i konstrukcji, aż do zwolnienia: wszystkie nasze rozwiązania inżynieryjne mają na celu tworzenie długoterminowych korzyści, które wykraczają poza sam produkt.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

ONZ określiła cele zrównoważonego rozwoju jako pilne wezwanie do działania: podjęliśmy to wyzwanie i zobowiązaliśmy się do ich osiągnięcia, krok po kroku.

Wraz z instytucjami i władzami wzywa się obecnie przedsiębiorstwa do opracowywania zrównoważonych rozwiązań, które chronią dobrobyt i bezpieczeństwo społeczności i środowiska, zgodnie z celami określonymi przez ONZ w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Agenda 2030 składa się z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w ramach szerszego planu obejmującego 169 powiązanych celów środowiskowych, gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

Siedem lat po podpisaniu Agendy 2030 w społeczeństwie obywatelskim, w świecie korporacji i wśród rządów rośnie świadomość potrzeby przyjęcia zintegrowanego podejścia i podjęcia konkretnych działań w celu zaradzenia poważnym zmianom społeczno-gospodarczym, a także wielu złożonych wyzwań środowiskowych i instytucjonalnych. Wiele firm uwzględniło Agendę 2030, włączając zasadę zrównoważonego rozwoju do swojej strategii i planowania biznesowego.

ONZ zdefiniowała cele zrównoważonego rozwoju jako pilne wezwanie do działania, firma Maccaferri, dla której zrównoważony rozwój jest podstawą wizji, szybko odpowiedziała, koncentrując swoją energię na celach mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę ekosystemu środowiskowego.

NASZE ZOBOWIĄZANIE

PROMOWAĆ PRZYJĘCIE CZYSTEJ ENERGII

Opracowujemy rozwiązania, które ułatwiają dostęp do niedrogiej i czystej energii.

Współpracujemy z władzami, aby zmaksymalizować udział zielonej energii w globalnym miksie energetycznym.

Image
Image

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Promujemy rozwój sprzyjający zaangażowaniu społecznemu, opracowując rozwiązania, które mogą być łatwo wdrażane przez lokalnych pracowników bez specjalnego szkolenia.

Wiele społeczności cierpi z powodu coraz większej liczby zdarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, dlatego pracujemy nad szybkimi i skutecznymi rozwiązaniami mającymi na celu przywrócenie równowagi gospodarczej.

SPRZYJAMY INNOWACJOM

Zachęcamy do ciągłego doskonalenia, aby w centrum badań projektowych powstawały konstrukcje z długoterminowym wpływem na ekonomię i środowisko.

Nasz proces projektowania skupia się na kampaniach testowych i inwestycjach w ocenę wydajności naszych rozwiązań.

Image
Image

BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I OCHRONA MAJĄTKU

Opracowanie niestandardowych rozwiązań dla każdego problemu z bezpieczeństwem, pozwala nam zminimalizować ryzyko.

Należy chronić ludzi, dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz infrastrukturę.

ODPOWIEDZIALNE PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA

Poprzez optymalizację projektu promujemy zrównoważoną gospodarkę materiałową, aby oszczędzać zasoby i unikać odpadów.  Nasze osiągnięcia obejmują redukcję, ponowne użycie i recykling materiałów.

Zobowiązujemy się również do przejrzystości, dostarczając obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat cyklu życia produktu oraz wpływu naszych produktów na środowisko.
Dowiedz się więcej >>>

Image
Image

INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

Dbamy o naturalizację naszych konstrukcji inżynierskich i wierzymy, że integrowanie roślinności i technik nasadzeń na etapie projektowania jest dodatkowym walorem ekologicznym naszych rozwiązań.

Pracujemy nad poprawą ogólnej estetyki naszych konstrukcji, aby lepiej zintegrować je z naszymi miejskimi środowiskami.

POSZANOWANIE I ZWIĘKSZENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Staramy się ograniczyć wpływ naszych rozwiązań na środowisko oraz osiągnąć równowagę pomiędzy wydajnością techniczną a integracją z naturą.

Jednym z naszych zobowiązań jest faworyzowanie rozwiązań, które zwiększają bioróżnorodność, zapewniają doskonałe siedliska dla różnych gatunków zwierząt, a także uwzględniają obecność dzikich zwierząt i szanują je.

Image
This site is registered on wpml.org as a development site.