Sikkim

Słynny system modułowy Terramesh® System wykorzystywany jest do budowy ścian i nasypów z gruntu zbrojonego o gabionowym oblicowaniu. Jego obecność można odnotować w największych przedsięwzięciach infrastrukturalnych na całym świecie, w tym w projekcie, w ramach którego wzniesiono prawdopodobnie najwyższą konstrukcję z gruntu zbrojonego o wysokości sięgającej 74 m.

W przypadku wysokich konstrukcji Terramesh® System może być łączony z wysokowytrzymałymi siatkami Maccaferri; ParaLink®, ParaGrid® i MacGrid® WG.

Na system Terramesh® System składają się zmontowane fabrycznie moduły z podwójnie zaplatanej siatki stalowej (8×10). Tylna część i przegrody są połączone z okładziną, tworząc w ten sposób prostokątny kosz wypełniany kamieniami, który pełni funkcję oblicowania. Siatka kotwiąca, oblicowanie i pokrywa wykonane są z jednego ciągłego panelu siatkowego. Elementy Terramesh® System mają standardową długość i nie wymagają docinania.

Montaż odbywa się na miejscu budowy. Następnie kosz oblicowania wypełniany jest odpowiednim materiałem kamiennym. Na siatce kotwiącej umieszcza się warstwę zasypki, którą następnie się zagęszcza. Kolejne warstwy Terramesh® układane są jedna na drugiej.

Moduły Terramesh® System wykonuje się z drutu stalowego pokrytego grubą warstwą powłoki GalMac® i powłoką polimerową.

Moduły Terramesh® System produkowane są w fabrykach Maccaferri na całym świecie. W wielu zakładach systemy zarządzania i produkcji są zgodne z normą ISO 9001. W wybranych fabrykach komponenty Terramesh® System produkowane są zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) nr 305/2011 i posiadają oznakowanie CE zgodne z ETA-13/0014. System zarządzania i produkcji posiada certyfikat zgodności z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 (wymagania odnośnie systemów zarządzania środowiskowego).

Lokalny przedstawiciel Maccaferri może udzielić bardziej szczegółowych informacji dotyczących certyfikacji i zgodności w danym regionie.

need more information maccaferri