Waterproofing-of-Reservoirs-Lakes-and-Channels

 
Wiele funkcji uszczelnienia. Uszczelnienia zbiorników, stawów i kanałów wykonuje się z wielu powodów, np. w celu zapewnienia retencji na wodę deszczową lub ograniczenia infiltracji zanieczyszczonej wody do podłoża. Uszczelnienia wykonywane są w różnych sektorach rynku, w tym:
– zbiorniki na osady (rolnictwo)
– laguny osadowe (górnictwo)
– zbiorniki na wodę deszczową (autostrady i infrastruktura)
– osadniki (przemysł)
– zbiorniki retencyjne na wodę

Różnorodność warunków i wymagań. Zapotrzebowania i warunki zewnętrzne będą różne w zależności od potrzeb sektora rynkowego, np. w górnictwie metali zawsze istotny będzie problem przechowywania cennych odcieków oraz agresywnych chemikaliów.

Zintegrowana wiedza pozwala spełniać zapotrzebowania klientów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia z branży składowiskowej i ochrony środowiska optymalizujemy nasze rozwiązania pod kątem oczekiwań klientów. Geomembrana MacLine® może być jedynie początkiem w całym szeregu dobranych rozwiązań, takich jak ochronne geotekstylia, kompozyty drenażowe a nawet zielone okrywy, które pozwalają konstrukcji harmonijnie wtopić się w otoczenie. To zintegrowane podejście jest częścią naszego kapitału wiedzy, a nasi klienci korzystają z niego za każdym razem, kiedy z nami współpracują.

W niektórych krajach zajmujemy się nie tylko dostawą produktów uszczelniających, ale oferujemy usługę kompleksową: wsparcie w fazie projektowej, dostawę materiałów, wsparcie
w realizacji, a nawet kompletną instalację.

Produkty

need more information maccaferri