OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dlaczego solidna podstawa jest kluczowa. Izolacje podstawy są najbardziej newralgicznym elementem składowiska, ponieważ służą zabezpieczeniu gruntu i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem. Systemy izolacyjne grają kluczową rolę również w lagunach osadowych w kopalniach, uszczelnieniach pod hałdami ługowania metali, jak również w miejscach składowania odpadów rolniczych.

Nasza produkcja i wiedza przekłada się na konkretne rozwiązania. Projektujemy bariery izolacyjne, biorąc pod uwagę stopień szkodliwości składowanej substancji oraz jej wpływ na otaczające środowisko. Proponowane rozwiązania mogą łączyć w sobie materiały naturalne i syntetyczne tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu jej funkcjonalności i efektywności. Maccaferri jest w stanie idealnie dopasować rozwiązanie do potrzeb klienta dzięki profilowi produkcji i wiedzy technicznej.

Gama produktów na miarę Państwa wymagań. Nasza wiedza oraz szeroka gama dostępnych produktów pozwalają na dopasowanie rozwiązań do obecnych wymagań
projektowych i przepisów regulujących składowanie odpadów:

  • maty betonitowe MacLine®
  •  geokompozyty drenażowe MacDrain®
  •  geomembrany Macline®
  • geotekstylia separacyjne i filtracyjne MacTex® H oraz F
  • geotekstylia ochronne MacTex® PN oraz PH
  • geosiatki do zbrojenia gruntu ParaLink®, ParaGrid® oraz MacGrid® WG
  • hybrydowa geosiatka drenująca ParaDrain®

Doświadczenie i produkty Maccaferri budują stabilne podłoże. Wzmocnienie podłoża i zbrojenie powierzchni składowiska jest ważne, ponieważ zapewnia stabilne posadowienie i ogólną stateczność składowiska.

Kwestia ta jest szczególnie istotna, gdy nowe składowisko buduje się na gruncie słabonośnym lub na terenie osuwiskowym. Kombinacja różnych geosiatek, a czasami również gabionów czy systemu Terramesh® to sprawdzony sposób na rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się projektanci na wczesnym etapie planowania budowli czy też w sytuacjach awaryjnych lub wyjątkowych.

Lokalny oddział Maccaferri udzieli Państwu informacji dotyczących dostępności usług w danym regionie.

Produkty

need more information maccaferri