Vertical-Drainage-Works

Nadmiar wody w gruncie może wpływać na ich osłabienie powodując wiele problemów. Odprowadzanie wód opadowych oraz wód gruntowych to jeden z najważniejszych czynników wpływających na długoterminową pracę gruntu i konstrukcji z nim powiązanych.

Nieadekwatność tradycyjnych drenaży żwirowych. Konieczność zapewnienia skutecznego drenażu za konstrukcjami (betonowe ściany oporowe, palisady, ściany szczelinowe i obiekty stykające się z warstwami gruntu) jak również w skarpach jest powszechnie znana jednak często niedopilnowana. Często stosowane są tradycyjne drenaże żwirowe, niepotrzebnie zajmujące dużo miejsca, bez prawdziwego zrozumienia ich zdolności do odprowadzania wody.

Nasz opłacalne, zaawansowane technicznie i przyjazne dla środowiska rozwiązania. Nasza szeroka oferta geokompozytów MacDrain® to opłacalna i bardziej zaawansowana technicznie alternatywa dla tradycyjnych drenów żwirowych. MacDrain® umożliwia swobodny przepływ z sąsiadujących z nim gruntów. Poprzez ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie drenów żwirowych można ograniczyć wydobycie żwiru i jego transport ciężarówkami na miejsce budowy, zmniejszając negatywny wpływ budowy na środowisko.

Dobór odpowiedniej działania. Proces wyboru rozpoczyna sie od obliczeń w programie MacFLOW w celu wyznaczenia spodziewanego przepływu wody i obciążeń. Nasza wiedza i
doświadczenie produkcyjne pozwalają nam dobierać różne kombinacje filtrów i rdzeni drenażowych, w celu zidentyfikowania produktu najlepiej odpowiadającemu konkretnemu zastosowaniu. Pozwala to zachować równowagę między techniczną i finansową stroną przedsięwzięcia.

Szybkość, efektywność, oszczędność. Geokompozyty MacDrain® wytwarzane w warunkach zakładowej kontroli produkcji i przebadane w laboratorium mogą skutecznie zastępować tradycyjny drenaż żwirowy, oferując szybszą instalację, mierzalną skuteczność i zmniejszenie kosztów budowy.

need more information maccaferri