Dewatering-Process

 

Problemy z odpadami płynnymi. Utylizacja odpadów płynnych jest kosztowna, transport jest trudny i może generować dodatkowe zanieczyszczenie.
Nasze geotkaniny ułatwiają i zmniejszają koszty unieszkodliwiania. Usunięcie wody z płynnych odpadów zmniejsza ich objętość. Tuby geotekstylne MacTubes® i worki MacBags® służą do odwadniania zawiesin przemysłowych, osadów kopalnianych i wszelkich innych zawiesin. Tuba geotekstylna MacTube® jest wykonana ze specjalnie zaprojektowanych kompozytów geotekstylnych. Zawiesinę wpompowuje się do tuby lub worka, w którym zatrzymywane są cząstki stałe z zawiesiny a odsączony płyn przesącza się przez tkaninę. Odsączoną w ten sposób substancję stałą można pozostawić do wyschnięcia, a następnie unieszkodliwić w
kontrolowany i oszczędny sposób.
Tuby geotekstylne i worki stanowią tylko część rozwiązania Maccaferri. Wybór odpowiednich flokulantów i ich dawkowanie będzie miał ogromne znaczenie dla zoptymalizowania procesu
odwadniania zawiesiny. 

Produkty

need more information maccaferri