piled-embankment

Problemy posadowienia na gruntach słabych. W wielu sytuacjach zachodzi potrzeba ograniczenia osiadań nasypu wynikających z konsolidacji słabego podłoża. Na przykład:

  • Grube warstwy gruntu słabego, w których osiadania całkowite, jak również różnica osiadań stanowią problem
  • Budowle realizowane przylegle do obiektów już posadowionych na palach (np. filary mostowe)
  • Nasypy wrażliwe na osiadania ze względu na ograniczenia użytkowalności

We wszystkich tych przypadkach nasyp najczęściej posadawiane są na palach.

Siatki ParaLink: wytrzymałe i ekonomiczne. Geosiatki ParaLink® lub MacGrid® WG, oferujące wysoką wytrzymałość przy małym odkształceniu, stosowane wraz z posadowieniem palowym, przejmują zastępują płytę fundamentową poniżej nasypu. Siatki instaluje się w jednej warstwie kruszywa, bezpośrednio na oczepach pali. Siatki o
projektowej trwałości przekraczającej 120 lat, współpracując z gruntem przejmują nacisk od nasypu i przenoszą pionowo na pale podtrzymujące konstrukcję. Siatka ParaLink® poprawia pracę nasypu dzięki czemu możliwe jest zwiększenie rozstawu pali, a przez to ograniczenie kosztów.

Zastosowanie geotkanin MacTex. W przypadkach mniej wymagających lub w rozwiązaniach krótkoterminowych można rozważyć zastosowanie geotkanin poliestrowych MacTex® W. Firma Maccaferri zrealizowała posadowienie wielu nasypów na palach na całym świecie dzięki czemu jesteśmy prawdziwym liderem w tej dziedzinie.

Rozwiązania dopasowane do potrzeb. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu do projektowania MacBARS oraz możliwości indywidualnego dopasowania produktów w fabrykach Maccaferri (pod względem długości, szerokości i wytrzymałości rolki), projekt dostosowywany jest do potrzeb naszych klientów, a oferowane rozwiązania są zawsze
najwyższej jakości.

Produkty

need more information maccaferri