Construction-over-soft-soil

Rozwiązania dla gruntów słabych. Nasypy na gruntach spoistych lub aluwialnych ze względu na ściśliwy charakter gruntów w podłożu, mogą ulegać osiadaniom.

Aby zredukować negatywne skutki osiadania gruntu, firma Maccaferri opracowała szereg rozwiązań:

  • pionowe geodreny MacDrain® do przyspieszania konsolidacji
  • geotekstylia MacTex® H do oddzielania słabych warstw gruntu od lepszej jakości materiałów tworzących nasyp
  • geotkaniny MacTex® W1 i W2 do zbrojeniu i separacji materiałów tworzących podstawę nasypu
  • geosiatki MacGrid® WG
  • geosiatki ParaLink® o niskiej odkształcalności i wysokiej wytrzymałości, do zbrojenia podstawy nasypu

By sprostać wymaganiom okresu użytkowania obiektu oraz dopuszczalnych osiadań często konieczne jest zastosowanie kilku z powyższych rozwiązań jednocześnie.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza. Wszystkie geosiatki i geotekstylia (niezależnie od producenta i używanego polimeru), zanim zadziałają jako skuteczne zbrojenie muszą się odkształcić (wydłużyć). Dlatego tak ważne jest dopilnowanie aby dopuszczalne odkształcenia nasypu, ze względu na stan graniczny użytkowalności, były zgodne z długoterminowym odkształceniem geosiatki. Jako producent geosiatek i projektant rozwiązań geotechnicznych doskonale wiemy jak właściwości produktów będą zmieniać się w czasie. Stosując oprogramowanie MacBARS inżynierowie Maccaferri wnoszą wartość dodaną do projektu i przyczyniają się do rozwiązywania tego typu problemów.

Produkty

need more information maccaferri