Piggybacking

Korzyści z nadbudowy nad istniejącymi składowiskami. Poszukując rozwiązania coraz trudniejszego problemu unieszkodliwiania odpadów władze centralne i samorządowe mogą rozważyć powtórne otwarcie zamkniętego składowiska i stworzenie nad nim nadbudowy. Technika ta pozwala ponowne wykorzystanie terenu starego składowiska w celu bezpiecznego unieszkodliwienia nowych odpadów.

Wyzwania związane nadbudową. Metoda ta wymaga ostrożności, wiedzy i konkretnych rozwiązań – uszczelnienie będzie posadawiane na podłożu o zmiennych parametrach geotechnicznych (np. na odpadach). Takie podłoże będzie podatne na nierównomierne osiadania i charakteryzuje się różnym stopniem ryzyka środowiskowego (potencjalne
skażenia organiczne i chemiczne).

Nasze produkty odpowiedzą na konkretne zapotrzebowania. W tego typu nadbudowach sprawdzają się nasze doświadczenia z dziedziny zbrojenia gruntów. Geosiatki MacGrid®oraz ParaGrid® i ParaDrain®, o wytrzymałości od 20 do 1350 kN/m, geokompozyty drenażowe MacDrain®, nieprzepuszczalne membrany MacLine® czy geotekstylia MacTex® – wszystkie te rozwiązania łączone są tak, by spełniać wymagania geotechniczne i hydrotechniczne ambitnego projektu, jakim jest nadbudowa nad istniejącym składowiskiem.

Produkty

need more information maccaferri