channelling-works

Kiedy należy wybudować kanał? By ukierunkować ciek wodny, należy skonstruować kanał o odpowiednim przekroju poprzecznym, który będzie uwzględniał wymagane parametry przepływu i przepustowość. Może to służyć kontroli meandrującej rzeki na terenie zabudowanym lub w rejonie konkretnej infrastruktury. Bez odpowiedniej kontroli ciek wodny może powodować erozję i inne problemy. Jeśli woda w kanale jest czysta, ale podłoże zanieczyszczone, lub na odwrót, kanał można pokryć nieprzepuszczalnym materiałem, np. tak, jak to ma miejsce w przypadku kanałów irygacyjnych tworzonych na potrzeby rolnictwa.

W jakim celu zabezpiecza się kanały? Aby utrzymać długoterminowe działanie kanału, często stosuje się zabezpieczenie jego brzegów, a gdy zachodzi taka potrzeba, również dna kanału. Brak ochrony będzie skutkował erozją kanału spowodowaną hydraulicznymi naprężeniami ścinającymi oddziałującymi na powierzchnię gruntu. Zabezpieczenie kanału spełnia wiele funkcji:

  • zmniejsza utratę wody wskutek przesączania
  • poprawia stateczność brzegów
  • chroni przed erozją
  • dostarcza zadaną z góry wartość szorstkości brzegu, a co za tym idzie informację o przepustowości kanału

Zalety rozwiązań Maccaferri w budowie kanałów. Klienci mają do dyspozycji szeroką gamę rozwiązań znajdujących zastosowanie w większości konstrukcji hydrotechnicznych.
Wszystkie dostępne rozwiązania cechują się:

  • solidnością i wytrzymałością
  • elastycznością
  • oszczędnością
  • przepuszczalnością lub nieprzepuszczalnością – w zależności od potrzeb• zdefiniowaną szorstkością
  • dobrym wpływem na środowisko

Mniejsza prędkość wody, mniej erozji. Wybrana okładzina chroni kanał przed erozją, zwiększając odporność kanału na siły ścinające i zmniejszając prędkość wody przy powierzchni gruntu. Mniejsza prędkość wody na styku woda-grunt oznacza mniej erozji.

Ponad sto lat doświadczenia popartego innowacją. Firma Maccaferri zajmuję się kontrolą cieków wodnych i budową kanałów od ponad wieku. Proponowane rozwiązania opierają się na doświadczeniu, ale również na innowacyjności, którą charakteryzują się przyjazne środowisku zabezpieczenia i technologie bioinżynierii gruntów.

Zrozumienie projektu to kluczowy pierwszy krok. Inżynierowie Maccaferri rozpoczynają pracę od głębokiego zrozumienia problemów klienta i charakterystyki danego cieku wodnego. Przy pomocy oprogramowania Mac.R.A 1 i 2, Maccaferri projektuje kanały, a także konstrukcje podłużne i poprzeczne, takie jak jazy. Wachlarz systemów przeciwerozyjnych. Firma Maccaferri oferuje logicznie ułożoną gamę systemów chroniących przed erozją wodną, poczynając od lekkich mat biodegradowalnych po cenione materace Reno, zapewniające wydajną, długoterminową ochronę. Wszystkie systemy cechują się dużą łatwością montażu.

Zadowolenie inżynierów i ekologów. Maccaferri często łączy sztuczne systemy z technikami bioinżynierii gruntów, jak np. sadzenie roślin czy instalacja materacy faszynowych tak, by zaproponować najlepsze rozwiązania z obydwu dziedzin. Powstałe w ten sposób rozwiązania znajdują poklask zarówno wśród inżynierów, jak i ekologów.

Produkty

need more information maccaferri