Lining-System-Capping

Znaczenie dobrego uszczelnienia okrywy. Okrywa lub uszczelnienie powierzchniowe mają duże znaczenie w rekultywacji składowisk odpadów, zanieczyszczonych kopalni lub terenów rolniczych. Zazwyczaj stanowią część większego planu rewitalizacji i reintegracji ze środowiskiem. Okrywy nabierają szczególnego znaczenia w przypadku obiektów pokopalnianych lub dawnych składowisk, które zostały zamknięte zanim wdrożono współczesne, rygorystyczne przepisy środowiskowe.

Zadanie okrywy. Skuteczność okrywy łączy się z istotnymi aspektami ekonomicznymi i ekologicznymi. Jej zadaniem jest:

 • odgazowanie metanu powstałego w wyniku degradacji odpadów
 • zapobieganie napływowi wód opadowych do kwatery, aby uniknąć jej zanieczyszczenia oraz tworzenia skażonych odcieków
 • utworzenie odpowiedniego podłoża dla rozwoju naturalnej roślinności
 • dopasowanie się do otaczającego krajobrazu

Zapobieganie erozji. Po zamknięciu składowiska i po uszczelnieniu okrywy erozja gruntu może okazać się realnym problemem. Z upływem czasu roślinność w warstwie glebotwórczej doprowadza do reintegracji składowiska ze środowiskiem naturalnym. Zanim dojdzie do naturalnego porośnięcia okrywy roślinnością konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń chroniących przed erozją i powierzchniowym rozmyciem warstwy glebotwórczej.

Tak jak w przypadku uszczelnienia podstawy składowiska, wymagany jest staranny dobór geosyntetyków.

Optymalne rozwiązania dzięki doświadczeniu i gamie produktów. Nasze doświadczenie i szeroka gama oferowanych produktów pozwalają na optymalizacje rozwiązań dla klientów, w zgodzie z wymaganiami projektowymi i przepisami środowiskowymi:

 • maty betonitowe MacLine®
 •  geokompozyty drenażowe MacDrain®
 •  geomembrany Macline®
 • geotekstylia separacyjne i filtracyjne MacTex® H oraz F
 • geotekstylia ochronne MacTex® PN oraz PH
 •  geosiatki do zbrojenia gruntu ParaLink®, ParaGrid® oraz MacGrid® WG
 • hybrydowe geosiatki drenujące ParaDrain®

Dodatkowe konstrukcje melioracyjne mogą być wymagane w celu kontrolowanego odprowadzenia wód opadowych i ograniczenia erozji.

Spełnianie wymagań konstrukcyjnych i prawnych. Korzystając z doświadczenia z zakresu hydrauliki, zabezpieczeń przeciwerozyjnych oraz powierzchniowego zbrojenia gruntu odpowiadamy na potrzeby budowy współczesnych składowisk, tworząc funkcjonalne i harmonijne projekty zgodne z aktualnymi przepisami.

Produkty

need more information maccaferri