Soil-nailing

Zastosowanie. Gwoździowanie gruntów to metoda wzmacniania skarp wykopów i zboczy naturalnych polegająca na zbrojeniu gruntu cięgnami. Gwoździe stabilizują głębokie warstwy, a oblicowanie – jego powierzchnię.

Szereg rozwiązań Maccaferri. Odpowiedzią na problemy z powierzchniową stabilnością gruntu są liczne systemy ochrony przeciwodłamkowej i przeciwerozyjnej Maccaferri, w tym:

  • “elastyczne”, (siatka stalowa o podwójnym splocie, panele HEA, SteelGrid® HR i Macmat® R)
  • “wiotkie” oblicowanie używane na powierzchni zbocza (MacMat®).

Jak działa oblicowanie? Oblicowanie pokrywa odsłoniętą powierzchnię gruntu zbrojonego i stabilizuje grunt pomiędzy gwoździami, zapewniając ochronę przeciwerozyjną i dostarczając podłoża pod rozwój roślinności.System oblicowania:

  • stabilizuje zbocze, pozwalając jednocześnie na rozwój roślinności,wzmacnia odporność gruntu na ścinanie i erozję,
  • łączy niestabilne warstwy powierzchniowe ze statecznym zboczem.

W doborze produktów do oblicowania można skorzystać z oprogramowania projektowego BIOS Maccaferri.

Specjalne produkty dla specjalnych potrzeb. Firma Maccaferri opracowała również szereg produktów (śruby, akcesoria do oblicowania), które spełniają specyficzne wymogi oblicowania elastycznego (siatka + gwoździe gruntowe) oraz wiotkiego (siatka + krótkie gwoździe).

Produkty

need more information maccaferri