BreakwatersGroynes

Nowoczesne techniki konstrukcji falochronów. Falochrony mogą być umiejscowione w pewnej odległości od wybrzeża lub w połączeniu z nim. Pełnią funkcję zabezpieczenia morskiej infrastruktury przed działaniem fal i prądów. Falochrony rozpraszają energię fal przybrzeżnych, tworząc obszary spokojnej wody, gdzie działalność portowa może się odbywać w niezakłócony i bezpieczny sposób. Przeważnie funkcję falochronów pełnią wały z kamienia łamanego, umocnione z dwóch stron ochronną warstwą dużych skał lub bloków betonowych. Zastąpienie materiału wewnątrz hałdy tubami MacTubes® wypełnionymi materiałem bagrowanym (piaskiem lub mułem) może stanowić skuteczne rozwiązanie, które
przyspieszy dalsze prace budowlane i zmniejszy globalny koszt budowy falochronu.

Rozwiązania na potrzeby klienta. Podwodne konstrukcje często wykorzystuje się do ochrony wychodzącej w morze podstawy sztucznego zasilenia plaży. Firma Maccaferri pomaga projektantom i firmom budowlanym, oferując im rozwiązania, które uwzględniają takie czynniki jak dostępność materiału, wymagania dotyczące środowiska czy metody
budowy wybrane przez wykonawcę. Techniczne rozwiązania to np. geotuby MacTubes® i/lub worki MacBags® w przypadku, gdy piasek jest dostępny na miejscu. Gabiony i materace Reno® lub materace morskie są brane pod uwagę w przypadku, gdy kopalnia piasku znajduje się w dużej odległości od miejsca budowy.

Ostrogi – nasze rozwiązania i innowacje. Techniczne rozwiązania firmy Maccaferri można z powodzeniem wykorzystać do budowy ostróg. Jeśli piasek jest dostępny na miejscu, do konstrukcji rdzenia ostrogi mogą posłużyć geotuby MacTubes®, podczas gdy gabiony i materace Reno® lub materace morskie będą chroniły rdzeń przed działaniem fal i prądów. Dobrze zaprojektowana warstwa filtrująca, oddzielająca nową konstrukcję od dna morskiego,jest kluczowym elementem wykonania ostrogi. Jednak tradycyjny materiał filtracyjny wykonany z geotekstyliów jest wypierany przez wodę morską, co utrudnia jego ułożenie. By rozwiązać ten problem, firma Maccaferri opracowała Balastowe Materace Filtracyjne(BFM), które umożliwiają łatwe zamontowanie materiału ochronnego, odseparowującego lub filtrującego na dnie morza.

Produkty

need more information maccaferri